นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เปลือน ณ มณี
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > plaern.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_05goat {"modified_at":"2015/04/29 10:16:28 +0700","id":52448,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"05goat.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 10:16:28 +0700","media_folder_id":1234,"description":"05goat","created_at":"2015/04/29 10:16:25 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 10:16:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71827}
 • Tiny_04swine {"modified_at":"2015/04/29 10:15:27 +0700","id":52447,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04swine.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 10:15:27 +0700","media_folder_id":1234,"description":"04swome","created_at":"2015/04/29 10:15:24 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 10:15:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44697}
 • Tiny_03poultry {"modified_at":"2015/04/29 10:12:32 +0700","id":52446,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"03poultry.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 10:12:32 +0700","media_folder_id":1234,"description":"03poultry","created_at":"2015/04/29 10:12:31 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 10:12:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69210}
 • Tiny_02cattle {"modified_at":"2015/04/29 10:10:19 +0700","id":52445,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02cattle.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 10:10:19 +0700","media_folder_id":1234,"description":"02cattle","created_at":"2015/04/29 10:10:16 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 10:10:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55135}
 • Tiny_01laboratory {"modified_at":"2015/04/29 10:07:19 +0700","id":52444,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"01laboratory.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 10:07:19 +0700","media_folder_id":1234,"description":"01laboratory","created_at":"2015/04/29 10:07:17 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 10:07:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55457}
 • Tiny_taivan {"modified_at":"2015/03/31 15:40:28 +0700","id":51804,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"taivan.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/31 15:40:28 +0700","media_folder_id":1234,"description":"taivan","created_at":"2015/03/31 15:40:24 +0700","asset_updated_at":"2015/03/31 15:40:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34217}
 • Tiny_img_2873 {"modified_at":"2015/03/23 14:34:17 +0700","id":51672,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2873.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:34:17 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e357","created_at":"2015/03/23 14:34:12 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:34:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":217482}
 • Tiny_img_2826 {"modified_at":"2015/03/23 14:33:12 +0700","id":51671,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2826.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:33:12 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e356","created_at":"2015/03/23 14:33:05 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:33:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":205924}
 • Tiny_img_2787 {"modified_at":"2015/03/23 14:32:20 +0700","id":51670,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2787.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:32:20 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e355","created_at":"2015/03/23 14:32:14 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:32:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":228716}
 • Tiny_img_2780 {"modified_at":"2015/03/23 14:29:46 +0700","id":51669,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2780.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:29:46 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e354","created_at":"2015/03/23 14:29:39 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:29:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":407340}
 • Tiny_img_2669 {"modified_at":"2015/03/23 14:29:01 +0700","id":51668,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2669.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:29:01 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e353","created_at":"2015/03/23 14:28:48 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:28:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":172286}
 • Tiny_img_2620 {"modified_at":"2015/03/23 14:27:55 +0700","id":51667,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2620.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:27:55 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e352","created_at":"2015/03/23 14:27:44 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:27:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":484131}
 • Tiny_img_2477 {"modified_at":"2015/03/23 14:26:37 +0700","id":51666,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2477.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:26:37 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e351","created_at":"2015/03/23 14:26:31 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:26:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":226792}
 • Tiny_kurupan1 {"modified_at":"2014/09/29 15:08:01 +0700","id":48826,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kurupan1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/29 15:08:01 +0700","media_folder_id":1234,"description":"kurupan1","created_at":"2014/09/29 15:07:56 +0700","asset_updated_at":"2014/09/29 15:07:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19773}
 • Tiny_05 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:13 +0700","id":20244,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:13 +0700","media_folder_id":1234,"description":"05","created_at":"2010/01/22 16:13:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46517}
 • Tiny_10 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:12 +0700","id":20243,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:12 +0700","media_folder_id":1234,"description":"10","created_at":"2010/01/22 16:12:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49779}
 • Tiny_09 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:12 +0700","id":20242,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:12 +0700","media_folder_id":1234,"description":"09","created_at":"2010/01/22 16:12:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51687}
 • Tiny_08 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:11 +0700","id":20241,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"08.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:11 +0700","media_folder_id":1234,"description":"08","created_at":"2010/01/22 16:11:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60178}
 • Tiny_07 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:11 +0700","id":20240,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:11 +0700","media_folder_id":1234,"description":"07","created_at":"2010/01/22 16:11:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54397}
 • Tiny_06 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:10 +0700","id":20239,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:10 +0700","media_folder_id":1234,"description":"06","created_at":"2010/01/22 16:10:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45468}
 • Tiny_04 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:09 +0700","id":20238,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:09 +0700","media_folder_id":1234,"description":"04","created_at":"2010/01/22 16:09:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46612}
 • Tiny_03 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:09 +0700","id":20237,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"03.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:09 +0700","media_folder_id":1234,"description":"03","created_at":"2010/01/22 16:09:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42682}
 • Tiny_02 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:08 +0700","id":20236,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:08 +0700","media_folder_id":1234,"description":"02","created_at":"2010/01/22 16:08:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51850}
 • Tiny_01 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:08 +0700","id":20235,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:08 +0700","media_folder_id":1234,"description":"01","created_at":"2010/01/22 16:08:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44806}
 • Tiny_dscf0689_(custom) {"modified_at":"2011/06/01 16:38:54 +0700","id":20209,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0689_(Custom).jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:54 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","created_at":"2010/01/21 10:14:20 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59906}
ขนาดย่อ: