นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เปลือน ณ มณี
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > plaern.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_2780 {"modified_at":"2015/03/23 14:29:46 +0700","id":51669,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2780.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:29:46 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e354","created_at":"2015/03/23 14:29:39 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:29:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":407340}
  • Small_img_2669 {"modified_at":"2015/03/23 14:29:01 +0700","id":51668,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2669.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:29:01 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e353","created_at":"2015/03/23 14:28:48 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:28:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":172286}
  • Small_img_2620 {"modified_at":"2015/03/23 14:27:55 +0700","id":51667,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2620.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:27:55 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e352","created_at":"2015/03/23 14:27:44 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:27:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":484131}
  • Small_img_2477 {"modified_at":"2015/03/23 14:26:37 +0700","id":51666,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2477.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/23 14:26:37 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e17\u0e48\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e351","created_at":"2015/03/23 14:26:31 +0700","asset_updated_at":"2015/03/23 14:26:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":226792}
  • Small_kurupan1 {"modified_at":"2014/09/29 15:08:01 +0700","id":48826,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kurupan1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/29 15:08:01 +0700","media_folder_id":1234,"description":"kurupan1","created_at":"2014/09/29 15:07:56 +0700","asset_updated_at":"2014/09/29 15:07:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19773}
  • Small_05 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:13 +0700","id":20244,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:13 +0700","media_folder_id":1234,"description":"05","created_at":"2010/01/22 16:13:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46517}
  • Small_10 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:12 +0700","id":20243,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:12 +0700","media_folder_id":1234,"description":"10","created_at":"2010/01/22 16:12:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49779}
  • Small_09 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:12 +0700","id":20242,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:12 +0700","media_folder_id":1234,"description":"09","created_at":"2010/01/22 16:12:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51687}
  • Small_08 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:11 +0700","id":20241,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"08.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:11 +0700","media_folder_id":1234,"description":"08","created_at":"2010/01/22 16:11:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60178}
ขนาดย่อ: