นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เปลือน ณ มณี
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > plaern.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_07 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:11 +0700","id":20240,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:11 +0700","media_folder_id":1234,"description":"07","created_at":"2010/01/22 16:11:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54397}
  • Small_06 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:10 +0700","id":20239,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:10 +0700","media_folder_id":1234,"description":"06","created_at":"2010/01/22 16:10:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45468}
  • Small_04 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:09 +0700","id":20238,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:09 +0700","media_folder_id":1234,"description":"04","created_at":"2010/01/22 16:09:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46612}
  • Small_03 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:09 +0700","id":20237,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"03.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:09 +0700","media_folder_id":1234,"description":"03","created_at":"2010/01/22 16:09:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42682}
  • Small_02 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:08 +0700","id":20236,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:08 +0700","media_folder_id":1234,"description":"02","created_at":"2010/01/22 16:08:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51850}
  • Small_01 {"modified_at":"2011/05/31 18:39:08 +0700","id":20235,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:08 +0700","media_folder_id":1234,"description":"01","created_at":"2010/01/22 16:08:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44806}
  • Small_dscf0689_(custom) {"modified_at":"2011/06/01 16:38:54 +0700","id":20209,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0689_(Custom).jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:54 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","created_at":"2010/01/21 10:14:20 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59906}
  • Small_dscf0688_(custom) {"modified_at":"2011/06/01 16:38:53 +0700","id":20208,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0688_(Custom).JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:53 +0700","media_folder_id":1234,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u003C/p\u003E","created_at":"2010/01/21 09:55:49 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42731}
ขนาดย่อ: