นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณทศ
Ico64
Pongbaworn Suwannattachote
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongbaworn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_20170109khuntoscsr-talaenoi01-720 {"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e17\u0e28 \u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32 \u0e23\u0e35\u0e1a\u0e08\u0e31\u0e14 \u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23 \u0e44\u0e02\u0e48\u0e44\u0e01\u0e48 \u0e19\u0e49\u0e33\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21 \u0e02\u0e19\u0e21 s\u0026p \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e07\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21 \u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e04\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e01\u0e31\u0e1a \u0e1a\u0e2d\u0e2a \u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2017/01/16 11:25:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60055,"deleted_at":null,"created_at":"2017/01/16 11:25:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":2,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"20170109KhunTosCSR-Talaenoi01-720.jpg","updated_at":"2021/06/03 17:02:01 +0700","modified_at":"2017/01/16 11:25:04 +0700","media_folder_id":202,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":183585,"last_commented_at":"2021/06/03 17:02:01 +0700"}
  • Small_20170109khuntoscsr-talaenoi720 {"description":"\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e43\u0e08 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21 \u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 \u0e2a\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34 80 \u0e1e\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32 \u0e44\u0e1b\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21 \u0e0a\u0e32\u0e27\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e15\u0e30\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e30 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e1e\u0e23\u0e38\u0e04\u0e27\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e47\u0e07 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30 \u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e2a\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e08\u0e30\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2017/01/16 11:17:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60054,"deleted_at":null,"created_at":"2017/01/16 11:17:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"20170109KhunTosCSR-Talaenoi720.jpg","updated_at":"2017/01/27 17:26:10 +0700","modified_at":"2017/01/16 11:17:25 +0700","media_folder_id":202,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":187578,"last_commented_at":"2017/01/27 17:26:10 +0700"}
  • Small_helpingfloodvictimsmissionpossible0p {"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e17\u0e28 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32 \u0e25\u0e07\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e12\u0e48\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19 100 \u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e35 \u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48 2 \u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2017/01/16 11:10:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60053,"deleted_at":null,"created_at":"2017/01/16 11:10:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"HelpingFloodVictimsMissionPossible0p.jpg","updated_at":"2017/01/16 11:10:23 +0700","modified_at":"2017/01/16 11:10:23 +0700","media_folder_id":202,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":57852,"last_commented_at":null}
  • Small_helping-flood-victims-mission-possible-14p {"description":"\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e04\u0e19\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32 \u0e25\u0e07\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e27 \u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2017/01/16 11:02:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60052,"deleted_at":null,"created_at":"2017/01/16 11:02:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Helping-Flood-Victims-Mission-Possible-14p.jpg","updated_at":"2017/01/16 11:02:44 +0700","modified_at":"2017/01/16 11:02:44 +0700","media_folder_id":202,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":59808,"last_commented_at":null}
  • Small_pongbaworn_share04 {"description":"Behind The Scene 04","asset_updated_at":"2015/10/12 11:32:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55093,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/12 11:32:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pongbaworn_share04.JPG","updated_at":"2015/10/12 11:32:18 +0700","modified_at":"2015/10/12 11:32:18 +0700","media_folder_id":202,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":107634,"last_commented_at":null}
  • Small_pongbaworn_share03 {"description":"Behind The Scene 03","asset_updated_at":"2015/10/12 11:31:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55092,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/12 11:31:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pongbaworn_share03.JPG","updated_at":"2015/10/12 11:31:33 +0700","modified_at":"2015/10/12 11:31:33 +0700","media_folder_id":202,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":126187,"last_commented_at":null}
  • Small_pongbaworn_share02 {"description":"Behind The Scence 02","asset_updated_at":"2015/10/12 11:30:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55091,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/12 11:30:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pongbaworn_share02.JPG","updated_at":"2015/10/12 11:30:16 +0700","modified_at":"2015/10/12 11:30:16 +0700","media_folder_id":202,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":119140,"last_commented_at":null}
  • Small_pongbaworn_share01 {"description":"\u0e3aBehind The Scence 01","asset_updated_at":"2015/10/12 11:29:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55090,"deleted_at":null,"created_at":"2015/10/12 11:29:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pongbaworn_share01.JPG","updated_at":"2015/10/12 11:29:31 +0700","modified_at":"2015/10/12 11:29:31 +0700","media_folder_id":202,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":128897,"last_commented_at":null}
  • Small_20150813av03 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e : Photography 03","asset_updated_at":"2015/08/13 11:07:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54288,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 11:07:48 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"20150813av03.JPG","updated_at":"2015/08/13 11:07:51 +0700","modified_at":"2015/08/13 11:07:51 +0700","media_folder_id":202,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":175464,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: