นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลมใต้ปีกEDU
Ico64
นาย พงศ์พัฒน์ ทองกราว
นักวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongpat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_timestam {"modified_at":"2011/07/11 14:00:29 +0700","id":28712,"commentable":true,"asset_content_type":"image/x-png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"timestam.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:00:29 +0700","media_folder_id":1426,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e07\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e30\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07","created_at":"2011/07/11 14:00:23 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:00:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30368}
ขนาดย่อ: