นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > pongtep.s

No folder found
 • Tiny_1122 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 7","asset_updated_at":"2017/11/23 17:50:55 +0700","asset_file_name":"1122.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61871,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":657822,"media_folder_id":1554,"created_at":"2017/11/23 17:50:55 +0700","modified_at":"2017/11/23 17:50:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/23 17:50:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_25601123 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 6","asset_updated_at":"2017/11/23 17:18:46 +0700","asset_file_name":"25601123.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61870,"last_commented_at":"2019/10/14 16:38:50 +0700","commentable":true,"asset_file_size":483826,"media_folder_id":1554,"created_at":"2017/11/23 17:18:46 +0700","modified_at":"2017/11/23 17:18:52 +0700","comment_counter":5,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/14 16:38:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_24 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 5","asset_updated_at":"2017/11/23 14:05:00 +0700","asset_file_name":"24.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61868,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":788470,"media_folder_id":1554,"created_at":"2017/11/23 14:05:00 +0700","modified_at":"2017/11/23 14:05:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/23 14:05:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_23 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 4","asset_updated_at":"2017/11/23 14:04:22 +0700","asset_file_name":"23.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61867,"last_commented_at":"2018/11/02 14:40:38 +0700","commentable":true,"asset_file_size":723634,"media_folder_id":1554,"created_at":"2017/11/23 14:04:22 +0700","modified_at":"2017/11/23 14:04:28 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/02 14:40:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_21 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.2","asset_updated_at":"2017/11/23 14:02:56 +0700","asset_file_name":"21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61866,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":596463,"media_folder_id":1554,"created_at":"2017/11/23 14:02:56 +0700","modified_at":"2017/11/23 14:02:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/23 14:02:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_newscms_thaihealth_c_abgijlmruxy2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 1","asset_updated_at":"2017/11/23 13:58:41 +0700","asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abgijlmruxy2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61865,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":669679,"media_folder_id":1554,"created_at":"2017/11/23 13:58:41 +0700","modified_at":"2017/11/23 13:58:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/23 13:58:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_thaihealth_c_fknoruyz2457 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/11/23 13:57:55 +0700","asset_file_name":"thaihealth_c_fknoruyz2457.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61864,"last_commented_at":"2019/05/14 21:51:19 +0700","commentable":true,"asset_file_size":108090,"media_folder_id":1554,"created_at":"2017/11/23 13:57:55 +0700","modified_at":"2017/11/23 13:58:00 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/14 21:51:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_s__27607043 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e04\u0e33\u0e19\u0e36\u0e07","asset_updated_at":"2016/06/30 20:31:40 +0700","asset_file_name":"S__27607043.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58475,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":532303,"media_folder_id":1554,"created_at":"2016/06/30 20:31:40 +0700","modified_at":"2016/06/30 20:31:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/30 20:31:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_13522734_1004025789666342_6757534700028871710_o {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2016/06/28 19:30:57 +0700","asset_file_name":"13522734_1004025789666342_6757534700028871710_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58425,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216893,"media_folder_id":1554,"created_at":"2016/06/28 19:30:57 +0700","modified_at":"2016/06/28 19:31:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/28 19:31:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_s__27271173 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e33\u0e19\u0e36\u0e07 2","asset_updated_at":"2016/06/28 18:46:00 +0700","asset_file_name":"S__27271173.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58424,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":588638,"media_folder_id":1554,"created_at":"2016/06/28 18:46:00 +0700","modified_at":"2016/06/28 18:46:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/28 18:46:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_s__27271174 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e33\u0e19\u0e36\u0e07 1","asset_updated_at":"2016/06/28 18:45:25 +0700","asset_file_name":"S__27271174.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58423,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":558760,"media_folder_id":1554,"created_at":"2016/06/28 18:45:25 +0700","modified_at":"2016/06/28 18:45:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/28 18:45:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_s__27271175 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2016/06/28 18:44:12 +0700","asset_file_name":"S__27271175.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58422,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":573336,"media_folder_id":1554,"created_at":"2016/06/28 18:44:12 +0700","modified_at":"2016/06/28 18:44:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/28 18:44:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_s__27271176 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e17\u0e23\u0e07\u0e22\u0e28 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2016/06/28 18:43:14 +0700","asset_file_name":"S__27271176.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58420,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":612304,"media_folder_id":1554,"created_at":"2016/06/28 18:43:14 +0700","modified_at":"2016/06/28 18:43:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/28 18:43:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_s__27271178 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e19\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22 58","asset_updated_at":"2016/06/28 18:41:54 +0700","asset_file_name":"S__27271178.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58419,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":298741,"media_folder_id":1554,"created_at":"2016/06/28 18:41:54 +0700","modified_at":"2016/06/28 18:41:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/28 18:41:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_image {"member_only_commentable":false,"description":"image.jpg","asset_updated_at":"2016/06/28 10:29:48 +0700","asset_file_name":"image.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58411,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159205,"media_folder_id":1554,"created_at":"2016/06/28 10:29:48 +0700","modified_at":"2016/06/28 10:29:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/28 10:29:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_13502027_1121136054596646_8427446417835334034_n {"member_only_commentable":false,"description":"13502027_1121136054596646_8427446417835334034_n.jpg","asset_updated_at":"2016/06/21 20:13:44 +0700","asset_file_name":"13502027_1121136054596646_8427446417835334034_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58302,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159873,"media_folder_id":1554,"created_at":"2016/06/21 20:13:44 +0700","modified_at":"2016/06/21 20:13:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/21 20:13:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_13512243_1121160644594187_8139548836865839882_n {"member_only_commentable":false,"description":"13512243_1121160644594187_8139548836865839882_n.jpg","asset_updated_at":"2016/06/21 20:13:34 +0700","asset_file_name":"13512243_1121160644594187_8139548836865839882_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58301,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":153049,"media_folder_id":1554,"created_at":"2016/06/21 20:13:34 +0700","modified_at":"2016/06/21 20:13:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/21 20:13:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_13393970_1121140364596215_3536252804641887370_n {"member_only_commentable":false,"description":"13393970_1121140364596215_3536252804641887370_n.jpg","asset_updated_at":"2016/06/21 20:13:18 +0700","asset_file_name":"13393970_1121140364596215_3536252804641887370_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58300,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174205,"media_folder_id":1554,"created_at":"2016/06/21 20:13:18 +0700","modified_at":"2016/06/21 20:13:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/21 20:13:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_recyclebank {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e22\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e02\u0e22\u0e30\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2015/05/07 23:47:32 +0700","asset_file_name":"RecycleBank.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52600,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83392,"media_folder_id":1554,"created_at":"2015/05/07 23:47:32 +0700","modified_at":"2015/05/07 23:47:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 23:47:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_e_acegkotuyz49 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e22\u0e30","asset_updated_at":"2015/05/07 23:34:06 +0700","asset_file_name":"e_acegkotuyz49.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52599,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80297,"media_folder_id":1554,"created_at":"2015/05/07 23:34:06 +0700","modified_at":"2015/05/07 23:34:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 23:34:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_35 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e42\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/12/08 17:52:37 +0700","asset_file_name":"35.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":49778,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98124,"media_folder_id":1554,"created_at":"2014/12/08 17:52:37 +0700","modified_at":"2014/12/08 17:52:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/08 17:52:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_55 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e42\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/12/08 17:18:34 +0700","asset_file_name":"55.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":49777,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86282,"media_folder_id":1554,"created_at":"2014/12/08 17:18:34 +0700","modified_at":"2014/12/08 17:18:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/08 17:18:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_43 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e42\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/12/08 17:18:11 +0700","asset_file_name":"43.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":49776,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76512,"media_folder_id":1554,"created_at":"2014/12/08 17:18:11 +0700","modified_at":"2014/12/08 17:18:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/08 17:18:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_17 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e42\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/12/08 17:17:48 +0700","asset_file_name":"17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":49775,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83676,"media_folder_id":1554,"created_at":"2014/12/08 17:17:48 +0700","modified_at":"2014/12/08 17:17:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/08 17:17:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_122 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e42\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2014/12/08 17:17:06 +0700","asset_file_name":"122.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":49774,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58554,"media_folder_id":1554,"created_at":"2014/12/08 17:17:06 +0700","modified_at":"2017/11/23 14:03:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/23 14:03:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: