นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongtep.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1122 {"asset_file_name":"1122.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/11/23 17:50:59 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 7","updated_at":"2017/11/23 17:50:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/11/23 17:50:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":657822,"id":61871,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/23 17:50:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_25601123 {"asset_file_name":"25601123.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/11/23 17:18:52 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 6","updated_at":"2019/10/14 16:38:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/11/23 17:18:46 +0700","comment_counter":5,"asset_file_size":483826,"id":61870,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2019/10/14 16:38:50 +0700","asset_updated_at":"2017/11/23 17:18:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_24 {"asset_file_name":"24.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/11/23 14:05:04 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 5","updated_at":"2017/11/23 14:05:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/11/23 14:05:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":788470,"id":61868,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/23 14:05:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_23 {"asset_file_name":"23.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/11/23 14:04:28 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 4","updated_at":"2018/11/02 14:40:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/11/23 14:04:22 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":723634,"id":61867,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2018/11/02 14:40:38 +0700","asset_updated_at":"2017/11/23 14:04:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_21 {"asset_file_name":"21.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/11/23 14:02:59 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.2","updated_at":"2017/11/23 14:02:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/11/23 14:02:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":596463,"id":61866,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/23 14:02:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newscms_thaihealth_c_abgijlmruxy2 {"asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abgijlmruxy2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/11/23 13:58:47 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 1","updated_at":"2017/11/23 13:58:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/11/23 13:58:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":669679,"id":61865,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/23 13:58:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_thaihealth_c_fknoruyz2457 {"asset_file_name":"thaihealth_c_fknoruyz2457.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/11/23 13:58:00 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2019/05/14 21:51:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/11/23 13:57:55 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":108090,"id":61864,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2019/05/14 21:51:19 +0700","asset_updated_at":"2017/11/23 13:57:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_s__27607043 {"asset_file_name":"S__27607043.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/30 20:31:43 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e04\u0e33\u0e19\u0e36\u0e07","updated_at":"2016/06/30 20:31:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/30 20:31:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":532303,"id":58475,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/30 20:31:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_13522734_1004025789666342_6757534700028871710_o {"asset_file_name":"13522734_1004025789666342_6757534700028871710_o.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/28 19:31:00 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27","updated_at":"2016/06/28 19:31:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/28 19:30:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":216893,"id":58425,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/28 19:30:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: