นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongtep.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_s__27271173 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S__27271173.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e33\u0e19\u0e36\u0e07 2","created_at":"2016/06/28 18:46:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/28 18:46:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/28 18:46:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/28 18:46:06 +0700","id":58424,"asset_file_size":588638}
  • Small_s__27271174 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S__27271174.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e33\u0e19\u0e36\u0e07 1","created_at":"2016/06/28 18:45:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/28 18:45:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/28 18:45:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/28 18:45:30 +0700","id":58423,"asset_file_size":558760}
  • Small_s__27271175 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S__27271175.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2016/06/28 18:44:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/28 18:44:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/28 18:44:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/28 18:44:13 +0700","id":58422,"asset_file_size":573336}
  • Small_s__27271176 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S__27271176.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e17\u0e23\u0e07\u0e22\u0e28 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2016/06/28 18:43:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/28 18:43:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/28 18:43:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/28 18:43:19 +0700","id":58420,"asset_file_size":612304}
  • Small_s__27271178 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S__27271178.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e19\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22 58","created_at":"2016/06/28 18:41:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/28 18:41:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/28 18:41:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/28 18:41:57 +0700","id":58419,"asset_file_size":298741}
  • Small_image {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":null,"description":"image.jpg","created_at":"2016/06/28 10:29:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/06/28 10:29:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/28 10:29:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/28 10:29:51 +0700","id":58411,"asset_file_size":159205}
  • Small_13502027_1121136054596646_8427446417835334034_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13502027_1121136054596646_8427446417835334034_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":null,"description":"13502027_1121136054596646_8427446417835334034_n.jpg","created_at":"2016/06/21 20:13:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/06/21 20:13:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/21 20:13:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/21 20:13:47 +0700","id":58302,"asset_file_size":159873}
  • Small_13512243_1121160644594187_8139548836865839882_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13512243_1121160644594187_8139548836865839882_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":null,"description":"13512243_1121160644594187_8139548836865839882_n.jpg","created_at":"2016/06/21 20:13:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/06/21 20:13:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/21 20:13:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/21 20:13:36 +0700","id":58301,"asset_file_size":153049}
  • Small_13393970_1121140364596215_3536252804641887370_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13393970_1121140364596215_3536252804641887370_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":null,"description":"13393970_1121140364596215_3536252804641887370_n.jpg","created_at":"2016/06/21 20:13:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/06/21 20:13:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/21 20:13:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/21 20:13:20 +0700","id":58300,"asset_file_size":174205}
ขนาดย่อ: