นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongtep.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Ico64_2 {"commentable":true,"modified_at":"2014/12/07 08:05:38 +0700","media_folder_id":1554,"deleted_at":null,"asset_file_size":239699,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":49737,"created_at":"2014/12/07 08:05:34 +0700","asset_file_name":"2.jpg","updated_at":"2014/12/07 08:05:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:05:34 +0700","description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Ico64_1 {"commentable":true,"modified_at":"2014/12/07 08:04:57 +0700","media_folder_id":1554,"deleted_at":null,"asset_file_size":271165,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":49736,"created_at":"2014/12/07 08:04:52 +0700","asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2014/12/07 08:04:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:04:52 +0700","description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: