นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongtep.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_presentatio2 {"asset_file_name":"Presentatio2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/08 16:04:25 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/08 16:04:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/08 16:04:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112390,"id":49768,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/08 16:04:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_presentation1 {"asset_file_name":"Presentation1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/08 16:03:39 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/08 16:03:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/08 16:03:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95184,"id":49767,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/08 16:03:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_12 {"asset_file_name":"12.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:11:49 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:11:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:11:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":326777,"id":49746,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:11:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_11 {"asset_file_name":"11.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:11:22 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:11:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:11:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":321075,"id":49745,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:11:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_9 {"asset_file_name":"9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:10:56 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:10:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:10:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":480087,"id":49744,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:10:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_8 {"asset_file_name":"8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:10:30 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:10:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:10:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147155,"id":49743,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:10:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_7 {"asset_file_name":"7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:08:39 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:08:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:08:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":322609,"id":49742,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:08:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_6 {"asset_file_name":"6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:08:08 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:08:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:08:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":272202,"id":49741,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:08:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_5 {"asset_file_name":"5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:07:26 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:07:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:07:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":334210,"id":49740,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:07:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_4 {"asset_file_name":"4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:06:50 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:06:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:06:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":337017,"id":49739,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:06:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_3 {"asset_file_name":"3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:06:14 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:06:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:06:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":327246,"id":49738,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:06:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_2 {"asset_file_name":"2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:05:38 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:05:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:05:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":239699,"id":49737,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:05:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_1 {"asset_file_name":"1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:04:57 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:04:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:04:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":271165,"id":49736,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:04:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: