นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongtep.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_recyclebank {"asset_file_name":"RecycleBank.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/05/07 23:47:33 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e02\u0e22\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e02\u0e22\u0e30\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2015/05/07 23:47:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/05/07 23:47:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83392,"id":52600,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/05/07 23:47:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_e_acegkotuyz49 {"asset_file_name":"e_acegkotuyz49.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/05/07 23:34:10 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e22\u0e30","updated_at":"2015/05/07 23:34:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/05/07 23:34:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":80297,"id":52599,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/05/07 23:34:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_35 {"asset_file_name":"35.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/08 17:52:38 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e42\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","updated_at":"2014/12/08 17:52:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/08 17:52:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98124,"id":49778,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/08 17:52:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_55 {"asset_file_name":"55.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/08 17:18:35 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e42\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","updated_at":"2014/12/08 17:18:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/08 17:18:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86282,"id":49777,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/08 17:18:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_43 {"asset_file_name":"43.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/08 17:18:14 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e42\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","updated_at":"2014/12/08 17:18:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/08 17:18:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76512,"id":49776,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/08 17:18:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_17 {"asset_file_name":"17.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/08 17:17:53 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e42\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","updated_at":"2014/12/08 17:17:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/08 17:17:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83676,"id":49775,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/08 17:17:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_122 {"asset_file_name":"122.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/11/23 14:03:46 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e42\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","updated_at":"2017/11/23 14:03:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/08 17:17:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58554,"id":49774,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/08 17:17:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_presentatio2 {"asset_file_name":"Presentatio2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/08 16:04:25 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/08 16:04:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/08 16:04:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112390,"id":49768,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/08 16:04:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_presentation1 {"asset_file_name":"Presentation1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/08 16:03:39 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/08 16:03:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/08 16:03:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95184,"id":49767,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/08 16:03:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: