นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongtep.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/12/07 08:11:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:11:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/07 08:11:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/07 08:11:49 +0700","id":49746,"asset_file_size":326777}
  • Small_11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/12/07 08:11:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:11:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/07 08:11:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/07 08:11:22 +0700","id":49745,"asset_file_size":321075}
  • Small_9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/12/07 08:10:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:10:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/07 08:10:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/07 08:10:56 +0700","id":49744,"asset_file_size":480087}
  • Small_8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/12/07 08:10:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:10:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/07 08:10:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/07 08:10:30 +0700","id":49743,"asset_file_size":147155}
  • Small_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/12/07 08:08:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:08:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/07 08:08:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/07 08:08:39 +0700","id":49742,"asset_file_size":322609}
  • Small_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/12/07 08:08:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:08:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/07 08:08:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/07 08:08:08 +0700","id":49741,"asset_file_size":272202}
  • Small_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/12/07 08:07:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:07:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/07 08:07:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/07 08:07:26 +0700","id":49740,"asset_file_size":334210}
  • Small_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/12/07 08:06:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:06:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/07 08:06:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/07 08:06:50 +0700","id":49739,"asset_file_size":337017}
  • Small_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/12/07 08:06:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:06:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/07 08:06:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/07 08:06:14 +0700","id":49738,"asset_file_size":327246}
ขนาดย่อ: