นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongtep.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2 {"asset_file_name":"2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:05:38 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:05:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:05:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":239699,"id":49737,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:05:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_1 {"asset_file_name":"1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/07 08:04:57 +0700","media_folder_id":1554,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2014/12/07 08:04:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/07 08:04:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":271165,"id":49736,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:04:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: