นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongtep.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/12/07 08:05:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:05:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/07 08:05:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/07 08:05:38 +0700","id":49737,"asset_file_size":239699}
  • Small_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1554,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/12/07 08:04:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/07 08:04:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/07 08:04:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/07 08:04:57 +0700","id":49736,"asset_file_size":271165}
ขนาดย่อ: