นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไม้จัตวา
Ico64
พรจรัส แอน สุทธินันท์
นักวิทยาศาสตร์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > pornjarat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_27082011-colorwater-small {"modified_at":"2011/08/29 23:17:00 +0700","id":29594,"commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"27082011-colorwater-small.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/29 23:17:00 +0700","media_folder_id":197,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2011/08/29 23:16:54 +0700","asset_updated_at":"2011/08/29 23:16:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25789}
  • Small_env-7 {"modified_at":"2011/05/31 17:35:50 +0700","id":15473,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"env-7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:35:50 +0700","media_folder_id":197,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 14:40:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80745}
  • Small_env-6 {"modified_at":"2011/05/31 17:35:50 +0700","id":15472,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"env-6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:35:50 +0700","media_folder_id":197,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 14:31:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83568}
  • Small_env-5 {"modified_at":"2011/05/31 17:35:49 +0700","id":15471,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"env-5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:35:49 +0700","media_folder_id":197,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 14:22:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94974}
  • Small_env-4 {"modified_at":"2011/05/31 17:35:48 +0700","id":15469,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"env-4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:35:48 +0700","media_folder_id":197,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 13:44:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70344}
  • Small_env-3 {"modified_at":"2011/05/31 17:35:48 +0700","id":15468,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"env-3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:35:48 +0700","media_folder_id":197,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 13:33:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107010}
  • Small_env-2 {"modified_at":"2011/05/31 17:35:47 +0700","id":15467,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"env-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:35:47 +0700","media_folder_id":197,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 13:19:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":89714}
  • Small_env-1 {"modified_at":"2011/05/31 17:35:46 +0700","id":15466,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"env-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:35:46 +0700","media_folder_id":197,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 12:00:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":108243}
  • Small_hd-hibcha2 {"modified_at":"2011/05/31 17:23:26 +0700","id":14322,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hd-hibcha2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:23:26 +0700","media_folder_id":197,"description":"\u003Cp\u003Eheader-jibcha2\u003C/p\u003E","created_at":"2009/05/01 11:48:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60572}
ขนาดย่อ: