นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pornpitra.o

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dd27 {"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":27167,"deleted_at":null,"created_at":"2011/02/09 12:43:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dd27.gif","updated_at":"2011/05/31 19:34:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:34:37 +0700","media_folder_id":231,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":79820,"last_commented_at":null}
  • Small_พี่ปื้น1 {"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e37\u0e49\u0e19\u0e08\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3565,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/26 11:00:29 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e37\u0e49\u0e191.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:35:32 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:35:32 +0700","media_folder_id":231,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":20192,"last_commented_at":null}
  • Small_pornpitra {"description":"\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":349,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/09 14:38:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pornpitra.o2.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","media_folder_id":231,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":37231,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: