นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > pornpot.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_ul94_tester {"media_folder_id":193,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32\u0e21\u0e44\u0e1f","asset_updated_at":"2019/01/06 11:17:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/01/06 11:17:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/01/06 11:17:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/01/06 11:17:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"UL94_tester.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":26246,"visibility":2,"id":62673}
 • Ico64_rubberheel {"media_folder_id":193,"description":"heel care","asset_updated_at":"2017/09/15 22:01:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/09/15 22:01:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/09/15 22:01:18 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/09/15 22:01:18 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"rubberHeel.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":186403,"visibility":2,"id":61684}
 • Ico64_fv300 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e42\u0e1f\u0e04\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/08/13 14:25:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/08/13 14:25:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/08/13 14:25:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/08/13 14:25:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"FV300.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":36039,"visibility":2,"id":61572}
 • Ico64_plant_cell5n {"media_folder_id":193,"description":"plant cell imaged with CLSM","asset_updated_at":"2017/08/12 22:26:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/08/12 22:26:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/08/12 22:26:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/08/12 22:26:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Plant_cell5N.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":119382,"visibility":2,"id":61571}
 • Ico64_plant_cell4n {"media_folder_id":193,"description":"plant cell imaged with CLSM","asset_updated_at":"2017/08/12 22:26:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/08/12 22:26:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/08/12 22:26:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/08/12 22:26:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Plant_cell4N.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":358177,"visibility":2,"id":61570}
 • Ico64_plant_cell3n {"media_folder_id":193,"description":"plant cell imaged with CLSM","asset_updated_at":"2017/08/12 22:25:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/08/12 22:25:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/08/12 22:25:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/08/12 22:25:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Plant_cell3N.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":190172,"visibility":2,"id":61569}
 • Ico64_plant_cell2n {"media_folder_id":193,"description":"plant cell imaged with CLSM","asset_updated_at":"2017/08/12 22:25:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/08/12 22:25:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/08/12 22:25:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/08/12 22:25:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Plant_cell2N.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":278085,"visibility":2,"id":61568}
 • Ico64_plant_cell1n {"media_folder_id":193,"description":"plant cell imaged with CLSM","asset_updated_at":"2017/08/12 22:24:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/08/12 22:24:32 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/08/12 22:24:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/08/12 22:24:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Plant_cell1N.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":393953,"visibility":2,"id":61567}
 • Ico64_testing {"media_folder_id":193,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e22\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/07/30 12:06:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/30 12:06:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/30 12:06:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/30 12:06:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"testing.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":125977,"visibility":2,"id":61486}
 • Ico64_product {"media_folder_id":193,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e22\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/07/30 12:05:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/30 12:05:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/30 12:05:50 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/30 12:05:50 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"product.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":139383,"visibility":2,"id":61485}
 • Ico64_posterpresentation {"media_folder_id":193,"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e22\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/07/30 12:04:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/30 12:04:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/30 12:04:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/30 12:04:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"posterpresentation.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":160904,"visibility":2,"id":61484}
 • Ico64_seminar_openning {"media_folder_id":193,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e34\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e22\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/07/30 12:03:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/30 12:03:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/30 12:03:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/30 12:03:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"seminar_openning.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":148369,"visibility":2,"id":61483}
 • Ico64_waterstop2 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e0b\u0e36\u0e21","asset_updated_at":"2017/07/10 22:11:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/10 22:11:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/10 22:11:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/10 22:11:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"waterstop2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":67681,"visibility":2,"id":61332}
 • Ico64_waterstop1 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e0b\u0e36\u0e21","asset_updated_at":"2017/07/10 22:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/10 22:10:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/10 22:10:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/10 22:10:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"waterstop1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":40160,"visibility":2,"id":61331}
 • Ico64_rubber_waterstop {"media_folder_id":193,"description":"rubber waterstop","asset_updated_at":"2017/07/10 22:09:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/10 22:09:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/10 22:09:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/10 22:09:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"rubber_waterstop.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":108204,"visibility":2,"id":61330}
 • Ico64_organization {"media_folder_id":193,"description":"\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23 4.0","asset_updated_at":"2017/07/02 19:07:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/02 19:07:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/02 19:08:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/02 19:08:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Organization.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":74500,"visibility":2,"id":61287}
 • Ico64_latex2 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e32\u0e40\u0e17\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c","asset_updated_at":"2017/06/20 11:13:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/06/20 11:13:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/06/20 11:13:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/06/20 11:13:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"latex2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":551609,"visibility":2,"id":61241}
 • Ico64_tensile_yarn2 {"media_folder_id":193,"description":"tensile testing machine_SEC","asset_updated_at":"2017/05/28 20:58:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/28 20:58:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/28 20:58:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/28 20:58:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"tensile_yarn2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":411404,"visibility":2,"id":61133}
 • Ico64_yarn {"media_folder_id":193,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e49\u0e32\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21","asset_updated_at":"2017/05/28 20:56:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/28 20:56:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/28 20:56:55 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/28 20:56:55 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"yarn.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":262021,"visibility":2,"id":61132}
 • Ico64_plucker_rubber3 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e19\u0e44\u0e01\u0e48 \u0e25\u0e39\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e16\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e19\u0e44\u0e01\u0e48","asset_updated_at":"2017/05/21 19:12:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/21 19:12:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/21 19:13:02 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/21 19:13:02 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"plucker_rubber3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":239506,"visibility":2,"id":61068}
 • Ico64_resistivitymeter {"media_folder_id":193,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2017/05/13 17:10:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/13 17:10:51 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/13 17:10:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/13 17:10:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ResistivityMeter.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":182760,"visibility":2,"id":61040}
 • Ico64_compound {"media_folder_id":193,"description":"rubber compound","asset_updated_at":"2017/04/30 22:22:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/30 22:22:22 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/30 22:22:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/30 22:22:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"compound.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":140583,"visibility":2,"id":60971}
 • Ico64_tensile-hardness {"media_folder_id":193,"description":"tensile tester and hardness tester","asset_updated_at":"2017/04/23 21:25:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/23 21:25:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/23 21:25:23 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/23 21:25:23 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Tensile-hardness.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":182858,"visibility":2,"id":60875}
 • Ico64_ross-geer {"media_folder_id":193,"description":"Ross flexing machine and geer aging tester ","asset_updated_at":"2017/04/23 21:24:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/23 21:24:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/23 21:24:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/23 21:24:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Ross-Geer.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":158007,"visibility":2,"id":60874}
 • Ico64_rubber_shoe {"media_folder_id":193,"description":"rubber shoes","asset_updated_at":"2017/04/23 21:23:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/23 21:23:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/23 21:23:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/23 21:23:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"rubber_shoe.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":120931,"visibility":2,"id":60873}
 • Ico64_wet-sem3 {"media_folder_id":193,"description":"WET-SEM sample","asset_updated_at":"2017/04/06 20:10:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/06 20:10:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/06 20:10:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/06 20:10:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"WET-SEM3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":139967,"visibility":2,"id":60768}
 • Ico64_wet-sem {"media_folder_id":193,"description":"WET-SEM capsule","asset_updated_at":"2017/04/06 20:09:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/06 20:09:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/06 20:09:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/06 20:09:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"WET-SEM.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":133917,"visibility":2,"id":60767}
 • Ico64_img_4453 {"media_folder_id":193,"description":"foam compression tester with indentor","asset_updated_at":"2017/03/26 10:33:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/03/26 10:33:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/03/26 10:33:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/03/26 10:33:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"IMG_4453.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":191186,"visibility":2,"id":60670}
 • Ico64_img_4452 {"media_folder_id":193,"description":"foam compression tester","asset_updated_at":"2017/03/26 10:32:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/03/26 10:32:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/03/26 10:32:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/03/26 10:32:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"IMG_4452.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":199657,"visibility":2,"id":60669}
 • Ico64_pillowtesttga7 {"media_folder_id":193,"description":"TGA","asset_updated_at":"2017/03/19 21:23:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/03/19 21:23:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/03/19 21:23:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/03/19 21:23:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"PillowtestTGA7.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":79721,"visibility":2,"id":60632}
 • Ico64_microfluidjpg {"media_folder_id":193,"description":"confocal laser scanning microscope","asset_updated_at":"2017/03/16 20:57:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/03/16 20:57:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/03/16 20:58:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/03/16 20:58:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Microfluidjpg.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":57909,"visibility":2,"id":60568}
 • Ico64_macrotomacro {"media_folder_id":193,"description":"confocal laser scanning microscope","asset_updated_at":"2017/03/16 20:57:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/03/16 20:57:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/03/16 20:57:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/03/16 20:57:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"macrotomacro.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":92221,"visibility":2,"id":60567}
 • Ico64_celldivision {"media_folder_id":193,"description":"confocal laser scanning microscope","asset_updated_at":"2017/03/16 20:56:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/03/16 20:56:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/03/16 20:56:50 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/03/16 20:56:50 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Celldivision.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":107121,"visibility":2,"id":60566}
 • Ico64_siliconcoatedlen {"media_folder_id":193,"description":"confocal laser scanning microscope","asset_updated_at":"2017/03/16 20:55:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/03/16 20:55:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/03/16 20:55:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/03/16 20:55:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Siliconcoatedlen.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":102587,"visibility":2,"id":60565}
 • Ico64_lensledlaserscanner {"media_folder_id":193,"description":"confocal laser scanning microscope","asset_updated_at":"2017/03/16 20:55:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/03/16 20:55:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/03/16 20:55:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/03/16 20:55:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"LensLEDlaserScanner.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":90349,"visibility":2,"id":60564}
 • Ico64_fv3000-1 {"media_folder_id":193,"description":"confocal laser scanning microscope","asset_updated_at":"2017/03/16 20:54:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/03/16 20:54:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/03/16 20:54:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/03/16 20:54:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"FV3000-1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":100382,"visibility":2,"id":60563}
ขนาดย่อ: