นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > pornpot.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_product {"media_folder_id":193,"description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e22\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/07/30 12:05:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/30 12:05:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/30 12:05:50 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/30 12:05:50 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"product.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":139383,"visibility":2,"id":61485}
  • Small_posterpresentation {"media_folder_id":193,"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e22\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/07/30 12:04:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/30 12:04:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/30 12:04:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/30 12:04:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"posterpresentation.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":160904,"visibility":2,"id":61484}
  • Small_seminar_openning {"media_folder_id":193,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e34\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e22\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/07/30 12:03:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/30 12:03:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/30 12:03:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/30 12:03:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"seminar_openning.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":148369,"visibility":2,"id":61483}
  • Small_waterstop2 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e0b\u0e36\u0e21","asset_updated_at":"2017/07/10 22:11:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/10 22:11:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/10 22:11:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/10 22:11:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"waterstop2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":67681,"visibility":2,"id":61332}
  • Small_waterstop1 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e0b\u0e36\u0e21","asset_updated_at":"2017/07/10 22:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/10 22:10:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/10 22:10:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/10 22:10:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"waterstop1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":40160,"visibility":2,"id":61331}
  • Small_rubber_waterstop {"media_folder_id":193,"description":"rubber waterstop","asset_updated_at":"2017/07/10 22:09:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/10 22:09:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/10 22:09:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/10 22:09:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"rubber_waterstop.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":108204,"visibility":2,"id":61330}
  • Small_organization {"media_folder_id":193,"description":"\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23 4.0","asset_updated_at":"2017/07/02 19:07:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/07/02 19:07:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/07/02 19:08:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/07/02 19:08:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Organization.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":74500,"visibility":2,"id":61287}
  • Small_latex2 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e32\u0e40\u0e17\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c","asset_updated_at":"2017/06/20 11:13:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/06/20 11:13:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/06/20 11:13:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/06/20 11:13:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"latex2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":551609,"visibility":2,"id":61241}
  • Small_tensile_yarn2 {"media_folder_id":193,"description":"tensile testing machine_SEC","asset_updated_at":"2017/05/28 20:58:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/28 20:58:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/28 20:58:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/28 20:58:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"tensile_yarn2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":411404,"visibility":2,"id":61133}
ขนาดย่อ: