นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > pornpot.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc03202 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e25\u0e35 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e15\u0e49\u0e19\u0e1d\u0e49\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/19 12:31:53 +0700","comment_counter":1,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:08:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:14 +0700","last_commented_at":"2009/01/12 19:05:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC03202.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":934609,"visibility":null,"id":3260}
  • Small_dsc03238 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e17\u0e2d \u0e21\u0e19.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/19 12:30:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:08:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC03238.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":859127,"visibility":null,"id":3259}
  • Small_dsc03286 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e19\u0e35\u0e48\u0e44\u0e07\u0026nbsp; \u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/18 20:56:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:08:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC03286.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":721069,"visibility":null,"id":3245}
  • Small_dsc03292-1 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22 \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e21\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/18 20:54:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:08:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC03292-1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":542819,"visibility":null,"id":3244}
  • Small_dsc03288-1 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e19\u0e40\u0e23\u0e28\u0e27\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/18 20:51:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:08:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:06 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC03288-1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":303105,"visibility":null,"id":3243}
  • Small_dsc03282 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e21\u0e35\u0e2a\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e22\u0e32\u0e27\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e44\u0e1b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/18 20:46:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:08:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC03282.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":833720,"visibility":null,"id":3241}
  • Small_dsc03281 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e28\u0e27\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/18 20:44:27 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:08:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:04 +0700","last_commented_at":"2008/07/30 12:47:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC03281.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":878052,"visibility":null,"id":3240}
  • Small_dsc03278 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/18 20:38:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:08:02 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:02 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC03278.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":842916,"visibility":null,"id":3239}
  • Small_b9 {"media_folder_id":193,"description":"SEM \u0e41\u0e1a\u0e04\u0e17\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/12/05 18:47:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:42:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:42:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"b9.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":73467,"visibility":null,"id":1250}
ขนาดย่อ: