นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > pornpot.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tools {"media_folder_id":193,"description":"\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e23\u0e31\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48 9","asset_updated_at":"2016/12/25 20:05:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/25 20:05:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/25 20:06:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/25 20:06:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Tools.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":348505,"visibility":2,"id":59939}
  • Small_king_original {"media_folder_id":193,"description":"\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e23\u0e31\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48 9","asset_updated_at":"2016/12/25 20:05:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/25 20:05:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/25 20:05:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/25 20:05:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"king_original.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":436435,"visibility":2,"id":59938}
  • Small_king9 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e23\u0e31\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48 9","asset_updated_at":"2016/12/25 20:04:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/25 20:04:13 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/25 20:04:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/25 20:04:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"King9.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":220042,"visibility":2,"id":59937}
  • Small_lowsmoke-blister {"media_folder_id":193,"description":"Ribbed Smoked Sheet","asset_updated_at":"2016/12/18 16:58:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/18 16:58:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/18 16:58:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/18 16:58:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"lowsmoke-blister.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":175744,"visibility":2,"id":59864}
  • Small_dense-thin {"media_folder_id":193,"description":"Ribbed Smoked Sheet","asset_updated_at":"2016/12/18 16:57:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/18 16:57:38 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/18 16:57:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/18 16:57:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Dense-thin.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":183901,"visibility":2,"id":59863}
  • Small_dark-bubble {"media_folder_id":193,"description":"Ribbed Smoked Sheet","asset_updated_at":"2016/12/18 16:57:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/18 16:57:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/18 16:57:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/18 16:57:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"dark-bubble.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":152251,"visibility":2,"id":59862}
  • Small_creep {"media_folder_id":193,"description":"Creep tester","asset_updated_at":"2016/12/12 16:03:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/12 16:03:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/12 16:03:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/12 16:03:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"creep.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":50890,"visibility":2,"id":59847}
  • Small_creep1 {"media_folder_id":193,"description":"Creep tester","asset_updated_at":"2016/12/12 16:02:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/12 16:02:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/12 16:02:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/12 16:02:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"creep1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":104879,"visibility":2,"id":59846}
  • Small_tssr-sum {"media_folder_id":193,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a Stress relaxation","asset_updated_at":"2016/12/05 21:05:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/05 21:05:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/05 21:05:18 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/05 21:05:18 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"TSSR-sum.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":89920,"visibility":2,"id":59824}
ขนาดย่อ: