นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > pornpot.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tssr {"media_folder_id":193,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a Stress relaxation ","asset_updated_at":"2016/12/05 21:04:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/12/05 21:04:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/12/05 21:04:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/12/05 21:04:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"TSSR.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":105177,"visibility":2,"id":59823}
  • Small_nr_mixed {"media_folder_id":193,"description":"SEM image of rubber","asset_updated_at":"2016/11/13 19:45:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/11/13 19:45:32 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/11/13 19:45:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/11/13 19:45:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"NR_mixed.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":157656,"visibility":2,"id":59686}
  • Small_edx_bird {"media_folder_id":193,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1e\u0e0d\u0e32\u0e04\u0e23\u0e38\u0e11","asset_updated_at":"2016/11/06 21:30:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/11/06 21:30:51 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/11/06 21:30:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/11/06 21:30:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"edx_bird.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":114408,"visibility":2,"id":59636}
  • Small_conecalolimeter {"media_folder_id":193,"description":"Heat release rate testing","asset_updated_at":"2016/10/30 14:38:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/10/30 14:38:19 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/10/30 14:39:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/10/30 14:39:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ConeCalolimeter.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":111272,"visibility":2,"id":59557}
  • Small_conecalories {"media_folder_id":193,"description":"cone calorimeter","asset_updated_at":"2016/10/30 14:36:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/10/30 14:36:50 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/10/30 14:36:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/10/30 14:36:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ConeCalories.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":168796,"visibility":2,"id":59556}
  • Small_uvstability {"media_folder_id":193,"description":"FT-IR spectrum for UV resistant","asset_updated_at":"2016/10/16 19:19:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/10/16 19:19:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/10/16 19:19:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/10/16 19:19:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"UVstability.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":146509,"visibility":2,"id":59505}
  • Small_ozoneaging {"media_folder_id":193,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e22\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a Ozone Cracking","asset_updated_at":"2016/08/13 14:06:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/08/13 14:06:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/08/13 14:06:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/08/13 14:06:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"OzoneAging.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":39334,"visibility":2,"id":59020}
  • Small_ethanalb1 {"media_folder_id":193,"description":"ethanol bottles","asset_updated_at":"2016/06/13 08:46:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/06/13 08:46:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/06/13 08:46:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/06/13 08:46:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ethanalB1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":57615,"visibility":2,"id":58158}
  • Small_rubberinsole {"media_folder_id":193,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2016/06/05 17:06:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/06/05 17:06:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/06/05 17:06:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/06/05 17:06:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"rubberinsole.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":94695,"visibility":2,"id":58036}
ขนาดย่อ: