นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > pornpot.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_lovibondcolour {"media_folder_id":193,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e35","asset_updated_at":"2016/05/01 13:15:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/05/01 13:15:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/05/01 13:15:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/05/01 13:15:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"lovibondcolour.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":159230,"visibility":2,"id":57682}
  • Small_colour1 {"media_folder_id":193,"description":"colour unit","asset_updated_at":"2016/05/01 13:14:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/05/01 13:14:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/05/01 13:14:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/05/01 13:14:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"colour1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":132592,"visibility":2,"id":57681}
  • Small_colormeaning {"media_folder_id":193,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e35","asset_updated_at":"2016/05/01 13:13:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/05/01 13:13:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/05/01 13:13:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/05/01 13:13:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"colormeaning.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":107821,"visibility":2,"id":57680}
  • Small_energybond {"media_folder_id":193,"description":"bond energy","asset_updated_at":"2016/04/10 11:05:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/04/10 11:05:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/04/10 11:06:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/04/10 11:06:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"energybond.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":84888,"visibility":2,"id":57498}
  • Small_weathering1 {"media_folder_id":193,"description":"weathering test","asset_updated_at":"2016/04/03 23:32:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/04/03 23:32:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/04/03 23:32:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/04/03 23:32:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"weathering1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":56661,"visibility":2,"id":57420}
  • Small_bigdata {"media_folder_id":193,"description":"\u0e34Big Data","asset_updated_at":"2016/03/27 16:54:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/03/27 16:54:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/03/27 16:54:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/03/27 16:54:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"BigData.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":143506,"visibility":2,"id":57248}
  • Small_contact_angle {"media_folder_id":193,"description":"contact angle meter","asset_updated_at":"2016/02/22 13:47:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/02/22 13:47:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/02/22 13:47:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/02/22 13:47:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"contact_angle.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":42604,"visibility":2,"id":56692}
  • Small_contact_angle_meter {"media_folder_id":193,"description":"contact angle meter","asset_updated_at":"2016/02/22 12:49:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/02/22 12:49:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/02/22 12:49:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/02/22 12:49:06 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"contact_angle_meter.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":118224,"visibility":2,"id":56691}
  • Small_suplier4 {"media_folder_id":193,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 supplier \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c \u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2016/02/14 14:56:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/02/14 14:56:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/02/14 14:56:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/02/14 14:56:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Suplier4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":230700,"visibility":2,"id":56608}
ขนาดย่อ: