นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pornpurn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_0378 {"asset_file_name":"IMG_0378.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","updated_at":"2011/05/31 14:34:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/19 10:25:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3294828,"id":560,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_0033 {"asset_file_name":"IMG_0033.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:34:49 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:34:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/19 09:56:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1881233,"id":559,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_0250 {"asset_file_name":"IMG_0250.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:34:45 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","updated_at":"2011/05/31 14:34:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/19 09:53:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2427523,"id":558,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_0300 {"asset_file_name":"IMG_0300.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:34:40 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","updated_at":"2011/05/31 14:34:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/19 09:52:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2213185,"id":557,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_0286 {"asset_file_name":"IMG_0286.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:34:35 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","updated_at":"2011/05/31 14:34:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/19 09:50:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1619951,"id":555,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_0277 {"asset_file_name":"IMG_0277.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/19 09:49:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2196814,"id":554,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_0103 {"asset_file_name":"IMG_0103.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","updated_at":"2011/05/31 14:34:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/19 09:48:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2445639,"id":553,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_0205 {"asset_file_name":"IMG_0205.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:34:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/19 09:44:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1801596,"id":551,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_0197 {"asset_file_name":"IMG_0197.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:34:15 +0700","media_folder_id":155,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 ITAP","updated_at":"2011/05/31 14:34:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/19 09:44:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2228777,"id":549,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: