นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sham1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sham1.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35","created_at":"2016/06/23 15:20:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 15:20:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 15:20:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 15:20:42 +0700","id":58362,"asset_file_size":64226}
  • Small_sham {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sham.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35","created_at":"2016/06/23 15:20:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 15:20:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 15:20:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 15:20:15 +0700","id":58361,"asset_file_size":100455}
  • Small_open21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open21.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:21:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:21:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:21:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:21:34 +0700","id":58349,"asset_file_size":44876}
  • Small_open23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open23.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:21:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:21:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 14:57:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 14:57:25 +0700","id":58348,"asset_file_size":82924}
  • Small_open19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open19.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:20:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:20:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:20:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:20:48 +0700","id":58347,"asset_file_size":71590}
  • Small_open18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open18.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:20:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:20:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:20:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:20:29 +0700","id":58346,"asset_file_size":88901}
  • Small_open17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open17.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:20:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:20:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:20:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:20:06 +0700","id":58345,"asset_file_size":85234}
  • Small_open16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open16.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:19:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:19:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:19:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:19:39 +0700","id":58344,"asset_file_size":95999}
  • Small_open15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open15.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:19:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:19:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:19:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:19:17 +0700","id":58343,"asset_file_size":102384}
ขนาดย่อ: