นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_sham1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sham1.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35","created_at":"2016/06/23 15:20:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 15:20:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 15:20:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 15:20:42 +0700","id":58362,"asset_file_size":64226}
 • Tiny_sham {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sham.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35","created_at":"2016/06/23 15:20:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 15:20:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 15:20:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 15:20:15 +0700","id":58361,"asset_file_size":100455}
 • Tiny_open21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open21.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:21:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:21:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:21:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:21:34 +0700","id":58349,"asset_file_size":44876}
 • Tiny_open23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open23.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:21:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:21:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 14:57:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 14:57:25 +0700","id":58348,"asset_file_size":82924}
 • Tiny_open19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open19.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:20:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:20:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:20:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:20:48 +0700","id":58347,"asset_file_size":71590}
 • Tiny_open18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open18.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:20:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:20:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:20:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:20:29 +0700","id":58346,"asset_file_size":88901}
 • Tiny_open17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open17.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:20:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:20:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:20:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:20:06 +0700","id":58345,"asset_file_size":85234}
 • Tiny_open16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open16.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:19:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:19:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:19:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:19:39 +0700","id":58344,"asset_file_size":95999}
 • Tiny_open15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open15.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:19:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:19:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:19:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:19:17 +0700","id":58343,"asset_file_size":102384}
 • Tiny_open14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open14.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:18:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:18:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:18:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:18:54 +0700","id":58342,"asset_file_size":94765}
 • Tiny_open13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open13.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:18:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:18:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:18:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:18:27 +0700","id":58341,"asset_file_size":81909}
 • Tiny_open12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open12.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:18:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:18:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:18:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:18:04 +0700","id":58340,"asset_file_size":80705}
 • Tiny_open11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open11.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:17:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:17:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:17:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:17:43 +0700","id":58339,"asset_file_size":71561}
 • Tiny_open10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open10.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:17:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:17:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:17:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:17:20 +0700","id":58338,"asset_file_size":84381}
 • Tiny_open9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open9.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:16:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:16:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:16:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:16:49 +0700","id":58337,"asset_file_size":91977}
 • Tiny_open8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open8.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:16:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:16:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:16:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:16:22 +0700","id":58336,"asset_file_size":88201}
 • Tiny_open7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open7.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:15:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:15:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:15:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:15:54 +0700","id":58335,"asset_file_size":91095}
 • Tiny_open6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open6.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:15:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:15:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:15:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:15:31 +0700","id":58334,"asset_file_size":84077}
 • Tiny_open5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open5.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:15:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:15:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:15:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:15:09 +0700","id":58333,"asset_file_size":88619}
 • Tiny_open4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open4.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:14:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:14:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:14:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:14:42 +0700","id":58332,"asset_file_size":96132}
 • Tiny_open3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open3.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:13:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:13:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:13:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:13:58 +0700","id":58331,"asset_file_size":88170}
 • Tiny_open2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open2.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:13:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:13:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:13:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:13:36 +0700","id":58330,"asset_file_size":85528}
 • Tiny_open1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open1.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:13:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:13:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:13:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:13:09 +0700","id":58329,"asset_file_size":89209}
 • Tiny_open {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:12:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:12:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:12:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:12:40 +0700","id":58328,"asset_file_size":59754}
 • Tiny_yoi9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yoi9.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2016/05/11 15:40:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/11 15:40:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/11 15:40:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/11 15:40:09 +0700","id":57809,"asset_file_size":89446}
ขนาดย่อ: