นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_open14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open14.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:18:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:18:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:18:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:18:54 +0700","id":58342,"asset_file_size":94765}
  • Small_open13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open13.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:18:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:18:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:18:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:18:27 +0700","id":58341,"asset_file_size":81909}
  • Small_open12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open12.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:18:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:18:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:18:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:18:04 +0700","id":58340,"asset_file_size":80705}
  • Small_open11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open11.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:17:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:17:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:17:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:17:43 +0700","id":58339,"asset_file_size":71561}
  • Small_open10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open10.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:17:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:17:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:17:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:17:20 +0700","id":58338,"asset_file_size":84381}
  • Small_open9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open9.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:16:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:16:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:16:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:16:49 +0700","id":58337,"asset_file_size":91977}
  • Small_open8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open8.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:16:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:16:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:16:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:16:22 +0700","id":58336,"asset_file_size":88201}
  • Small_open7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open7.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:15:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:15:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:15:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:15:54 +0700","id":58335,"asset_file_size":91095}
  • Small_open6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open6.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:15:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:15:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:15:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:15:31 +0700","id":58334,"asset_file_size":84077}
ขนาดย่อ: