นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_open5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open5.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:15:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:15:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:15:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:15:09 +0700","id":58333,"asset_file_size":88619}
  • Small_open4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open4.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:14:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:14:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:14:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:14:42 +0700","id":58332,"asset_file_size":96132}
  • Small_open3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open3.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:13:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:13:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:13:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:13:58 +0700","id":58331,"asset_file_size":88170}
  • Small_open2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open2.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:13:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:13:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:13:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:13:36 +0700","id":58330,"asset_file_size":85528}
  • Small_open1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open1.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:13:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:13:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:13:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:13:09 +0700","id":58329,"asset_file_size":89209}
  • Small_open {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","created_at":"2016/06/23 10:12:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:12:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 10:12:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 10:12:40 +0700","id":58328,"asset_file_size":59754}
  • Small_yoi9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yoi9.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2016/05/11 15:40:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/11 15:40:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/11 15:40:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/11 15:40:09 +0700","id":57809,"asset_file_size":89446}
  • Small_yoi8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yoi8.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2016/05/11 15:39:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/11 15:39:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/11 15:39:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/11 15:39:47 +0700","id":57808,"asset_file_size":77333}
  • Small_yoi7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yoi7.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2016/05/11 15:39:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/11 15:39:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/11 15:39:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/11 15:39:26 +0700","id":57807,"asset_file_size":89094}
ขนาดย่อ: