นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_yoi6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yoi6.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2016/05/11 15:39:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/11 15:39:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/11 15:39:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/11 15:39:09 +0700","id":57806,"asset_file_size":76150}
  • Small_yoi5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yoi5.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2016/05/11 15:38:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/11 15:38:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/11 15:38:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/11 15:38:42 +0700","id":57805,"asset_file_size":70132}
  • Small_yoi4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yoi4.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2016/05/11 15:38:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/11 15:38:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/11 15:38:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/11 15:38:20 +0700","id":57804,"asset_file_size":58659}
  • Small_yoi3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yoi3.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2016/05/11 15:37:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/11 15:37:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/11 15:38:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/11 15:38:03 +0700","id":57803,"asset_file_size":77289}
  • Small_yoi2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yoi2.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2016/05/11 15:37:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/11 15:37:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/11 15:37:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/11 15:37:41 +0700","id":57802,"asset_file_size":73537}
  • Small_yoi1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yoi1.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2016/05/11 15:37:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/11 15:37:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/11 15:37:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/11 15:37:14 +0700","id":57801,"asset_file_size":62230}
  • Small_yoi {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yoi.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","created_at":"2016/05/11 15:36:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/11 15:36:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/11 15:36:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/11 15:36:37 +0700","id":57800,"asset_file_size":74212}
  • Small_koringka16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"koringka16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","created_at":"2016/04/29 11:30:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/29 11:30:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/29 11:31:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/29 11:31:03 +0700","id":57663,"asset_file_size":66519}
  • Small_koringka15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"koringka15.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","created_at":"2016/04/29 11:25:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/29 11:25:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/29 11:25:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/29 11:25:41 +0700","id":57662,"asset_file_size":56356}
ขนาดย่อ: