นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_koringka14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"koringka14.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","created_at":"2016/04/29 11:25:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/29 11:25:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/29 11:25:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/29 11:25:08 +0700","id":57661,"asset_file_size":69671}
  • Small_koringka13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"koringka13.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","created_at":"2016/04/29 11:24:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/29 11:24:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/29 11:24:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/29 11:24:49 +0700","id":57660,"asset_file_size":64565}
  • Small_koringka11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"koringka11.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","created_at":"2016/04/29 11:23:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/29 11:23:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/29 11:24:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/29 11:24:00 +0700","id":57659,"asset_file_size":73141}
  • Small_koringka10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"koringka10.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","created_at":"2016/04/29 11:23:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/29 11:23:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/29 11:23:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/29 11:23:38 +0700","id":57658,"asset_file_size":113208}
  • Small_koringka9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"koringka9.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","created_at":"2016/04/29 11:23:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/29 11:23:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/29 11:23:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/29 11:23:11 +0700","id":57657,"asset_file_size":88708}
  • Small_koringka8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"koringka8.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","created_at":"2016/04/29 11:22:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/29 11:22:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/29 11:22:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/29 11:22:44 +0700","id":57656,"asset_file_size":102168}
  • Small_koringka7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"koringka7.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","created_at":"2016/04/29 11:22:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/29 11:22:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/29 11:22:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/29 11:22:12 +0700","id":57655,"asset_file_size":109148}
  • Small_koringka6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"koringka6.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","created_at":"2016/04/29 11:21:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/29 11:21:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/29 11:21:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/29 11:21:50 +0700","id":57654,"asset_file_size":73605}
  • Small_koringka5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"koringka5.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","created_at":"2016/04/29 11:21:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/29 11:21:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/29 11:21:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/29 11:21:18 +0700","id":57653,"asset_file_size":56483}
ขนาดย่อ: