นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cut6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cut6.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","created_at":"2016/03/29 14:20:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/29 14:20:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/29 14:20:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/29 14:20:19 +0700","id":57282,"asset_file_size":59037}
  • Small_cut5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cut5.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","created_at":"2016/03/29 14:19:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/29 14:19:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/29 14:19:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/29 14:19:57 +0700","id":57281,"asset_file_size":71556}
  • Small_cut4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cut4.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","created_at":"2016/03/29 14:19:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/29 14:19:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/29 14:19:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/29 14:19:29 +0700","id":57280,"asset_file_size":60361}
  • Small_cut3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cut3.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","created_at":"2016/03/29 14:18:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/29 14:18:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/29 14:19:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/29 14:19:02 +0700","id":57279,"asset_file_size":63660}
  • Small_cut2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cut2.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","created_at":"2016/03/29 14:18:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/29 14:18:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/29 14:18:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/29 14:18:35 +0700","id":57278,"asset_file_size":76630}
  • Small_cut1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cut1.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","created_at":"2016/03/29 14:18:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/29 14:18:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/29 14:18:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/29 14:18:13 +0700","id":57277,"asset_file_size":74828}
  • Small_cut {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cut.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","created_at":"2016/03/29 14:17:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/29 14:17:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/29 14:17:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/29 14:17:36 +0700","id":57276,"asset_file_size":72052}
  • Small_lamdon9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lamdon9.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","created_at":"2016/02/29 15:40:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/29 15:40:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/29 15:40:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/29 15:40:16 +0700","id":56942,"asset_file_size":89339}
  • Small_lamdon8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lamdon8.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","created_at":"2016/02/29 15:37:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/29 15:37:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/29 15:37:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/29 15:37:34 +0700","id":56941,"asset_file_size":101202}
ขนาดย่อ: