นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_lamdon7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lamdon7.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","created_at":"2016/02/29 15:37:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/29 15:37:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/29 15:37:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/29 15:37:06 +0700","id":56940,"asset_file_size":83436}
  • Small_lamdon6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lamdon6.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","created_at":"2016/02/29 15:36:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/29 15:36:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/29 15:36:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/29 15:36:24 +0700","id":56939,"asset_file_size":82535}
  • Small_lamdon5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lamdon5.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","created_at":"2016/02/29 15:36:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/29 15:36:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/29 15:36:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/29 15:36:02 +0700","id":56938,"asset_file_size":81879}
  • Small_lamdon4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lamdon4.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","created_at":"2016/02/29 15:35:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/29 15:35:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/29 15:35:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/29 15:35:30 +0700","id":56937,"asset_file_size":87783}
  • Small_lamdon3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lamdon3.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","created_at":"2016/02/29 15:34:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/29 15:34:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/29 15:34:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/29 15:34:58 +0700","id":56936,"asset_file_size":100501}
  • Small_lamdon2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lamdon2.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","created_at":"2016/02/29 15:34:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/29 15:34:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/29 15:34:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/29 15:34:31 +0700","id":56935,"asset_file_size":89628}
  • Small_lamdon1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lamdon1.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","created_at":"2016/02/29 15:33:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/29 15:33:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/29 15:33:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/29 15:33:52 +0700","id":56933,"asset_file_size":89017}
  • Small_lamdon {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lamdon.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","created_at":"2016/02/29 15:33:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/29 15:33:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/29 15:33:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/29 15:33:20 +0700","id":56932,"asset_file_size":74672}
  • Small_lamdon11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lamdon11.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","created_at":"2016/02/29 15:32:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/29 15:32:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/29 15:32:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/29 15:32:48 +0700","id":56931,"asset_file_size":86024}
ขนาดย่อ: