นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":711,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25","created_at":"2010/05/20 13:24:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:08:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:08:26 +0700","id":22992,"asset_file_size":166908}
  • Small_page8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":711,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.","created_at":"2010/05/20 12:48:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:08:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:08:26 +0700","id":22991,"asset_file_size":180687}
  • Small_page4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":711,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/19 15:34:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:08:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:08:18 +0700","id":22978,"asset_file_size":157071}
  • Small_page7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":711,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.","created_at":"2010/05/19 15:31:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:08:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:08:18 +0700","id":22977,"asset_file_size":150977}
  • Small_page6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":711,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.","created_at":"2010/05/19 15:31:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:08:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:08:18 +0700","id":22976,"asset_file_size":135588}
  • Small_page5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":711,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.","created_at":"2010/05/19 15:31:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:08:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:08:17 +0700","id":22975,"asset_file_size":146612}
  • Small_page3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":711,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.","created_at":"2010/05/19 15:30:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:08:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:08:17 +0700","id":22974,"asset_file_size":166292}
  • Small_page2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":711,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/19 15:30:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:08:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:08:17 +0700","id":22973,"asset_file_size":168587}
  • Small_page1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":711,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/19 15:29:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:08:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:08:16 +0700","id":22972,"asset_file_size":165669}
ขนาดย่อ: