นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_lamdon10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lamdon10.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","created_at":"2016/02/29 15:31:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/29 15:31:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/29 15:32:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/29 15:32:06 +0700","id":56930,"asset_file_size":79289}
  • Small_paper7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"paper7.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e14","created_at":"2016/01/08 15:54:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/08 15:54:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/08 15:54:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/08 15:54:27 +0700","id":56130,"asset_file_size":63475}
  • Small_paper6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"paper6.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e14","created_at":"2016/01/08 15:54:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/08 15:54:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/08 15:54:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/08 15:54:08 +0700","id":56129,"asset_file_size":84097}
  • Small_paper5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"paper5.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e14","created_at":"2016/01/08 15:53:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/08 15:53:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/08 15:53:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/08 15:53:46 +0700","id":56128,"asset_file_size":73191}
  • Small_paper4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"paper4.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e14","created_at":"2016/01/08 15:53:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/08 15:53:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/08 15:53:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/08 15:53:23 +0700","id":56127,"asset_file_size":66659}
  • Small_paper3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"paper3.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e14","created_at":"2016/01/08 15:52:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/08 15:52:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/08 15:53:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/08 15:53:02 +0700","id":56126,"asset_file_size":81532}
  • Small_paper2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"paper2.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e14","created_at":"2016/01/08 15:52:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/08 15:52:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/08 15:52:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/08 15:52:39 +0700","id":56125,"asset_file_size":53162}
  • Small_paper {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"paper.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e14","created_at":"2016/01/08 15:52:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/08 15:52:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/08 15:52:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/08 15:52:17 +0700","id":56124,"asset_file_size":84203}
  • Small_paper1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"paper1.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":711,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e14","created_at":"2016/01/08 15:51:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/08 15:51:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/08 15:51:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/08 15:51:50 +0700","id":56123,"asset_file_size":66711}
ขนาดย่อ: