นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_263555_10150250914813396_721413395_7293479_851063_n-horz {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"263555_10150250914813396_721413395_7293479_851063_n-horz.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32-\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e21","created_at":"2011/07/11 13:50:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/07/11 13:50:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":2,"updated_at":"2011/07/11 15:55:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/07/11 15:55:22 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/07/11 13:50:14 +0700","id":28709,"asset_file_size":201534}
  • Small_advance-horz {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"advance-horz.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"advance","created_at":"2011/04/27 10:29:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:21 +0700","id":28077,"asset_file_size":78598}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"5-4.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5-4","created_at":"2011/01/24 16:48:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:33:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:33:33 +0700","id":26953,"asset_file_size":8170925}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"ws-risk.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23 ws \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","created_at":"2011/01/13 16:24:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:32:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:32:33 +0700","id":26866,"asset_file_size":5526626}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"5-3.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 5 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3","created_at":"2010/11/24 16:16:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:27:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:27:29 +0700","id":25999,"asset_file_size":19535516}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Closing-\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"closing meeting2552","created_at":"2010/09/08 11:14:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:44:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:20 +0700","id":24631,"asset_file_size":223842}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Closing.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"closing meeting2552","created_at":"2010/09/08 11:14:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:19:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:19:40 +0700","id":24630,"asset_file_size":386885}
  • Small_taweesakpicfrteacherresize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taweesakpicFrteacherresize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e01.52","created_at":"2010/08/25 09:36:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","id":24351,"asset_file_size":30369}
  • Small_sm_kamolpan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sm_kamolpan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e01.52","created_at":"2010/08/25 09:36:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","id":24350,"asset_file_size":35925}
ขนาดย่อ: