นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_263555_10150250914813396_721413395_7293479_851063_n-horz {"created_at":"2011/07/11 13:50:08 +0700","asset_file_size":201534,"commentable":true,"modified_at":"2011/07/11 13:50:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/07/11 15:55:22 +0700","id":28709,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32-\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e21","comment_counter":2,"asset_updated_at":"2011/07/11 13:50:08 +0700","asset_file_name":"263555_10150250914813396_721413395_7293479_851063_n-horz.jpg","updated_at":"2011/07/11 15:55:22 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_advance-horz {"created_at":"2011/04/27 10:29:26 +0700","asset_file_size":78598,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28077,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"advance","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:49 +0700","asset_file_name":"advance-horz.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:21 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2011/01/24 16:48:09 +0700","asset_file_size":8170925,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:33:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":26953,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5-4","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:21 +0700","asset_file_name":"5-4.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:33:33 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2011/01/13 16:24:12 +0700","asset_file_size":5526626,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:32:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":26866,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23 ws \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:12 +0700","asset_file_name":"ws-risk.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:32:33 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/11/24 16:16:17 +0700","asset_file_size":19535516,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:27:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":25999,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 5 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:11 +0700","asset_file_name":"5-3.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:27:29 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/09/08 11:14:37 +0700","asset_file_size":223842,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:44:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24631,"asset_content_type":"application/pdf","description":"closing meeting2552","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:12 +0700","asset_file_name":"Closing-\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c.pdf","updated_at":"2011/06/01 16:44:20 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/09/08 11:14:04 +0700","asset_file_size":386885,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:19:40 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24630,"asset_content_type":"application/pdf","description":"closing meeting2552","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:22 +0700","asset_file_name":"Closing.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:19:40 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_taweesakpicfrteacherresize {"created_at":"2010/08/25 09:36:37 +0700","asset_file_size":30369,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24351,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e01.52","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:44 +0700","asset_file_name":"taweesakpicFrteacherresize.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_sm_kamolpan {"created_at":"2010/08/25 09:36:27 +0700","asset_file_size":35925,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24350,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e01.52","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:44 +0700","asset_file_name":"sm_kamolpan.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_sittichai_01 {"created_at":"2010/08/25 09:35:09 +0700","asset_file_size":38066,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24348,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e01.52","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","asset_file_name":"sittichai_01.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_imjit {"created_at":"2010/08/25 09:34:55 +0700","asset_file_size":36896,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24347,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e01.52","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","asset_file_name":"imjit.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_155144_552000004565501 {"created_at":"2010/08/25 09:34:42 +0700","asset_file_size":35764,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:17:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24346,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e01.52","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","asset_file_name":"155144_552000004565501.JPEG","updated_at":"2011/05/31 19:17:51 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64__mg_7836 {"created_at":"2010/08/25 09:34:28 +0700","asset_file_size":45840,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24345,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e01.52","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:05 +0700","asset_file_name":"_MG_7836.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:57 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_p-3 {"created_at":"2010/08/25 09:34:14 +0700","asset_file_size":44003,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24344,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e01.52","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","asset_file_name":"p-3.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/08/20 14:55:04 +0700","asset_file_size":44152921,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:18:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24293,"asset_content_type":"application/pdf","description":"SAR \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 2552 ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:40 +0700","asset_file_name":"sar52.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:18:03 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/08/11 13:03:17 +0700","asset_file_size":11539195,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24184,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e2553","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:32 +0700","asset_file_name":"LEAN.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/08/11 13:02:49 +0700","asset_file_size":659950,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24183,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e38\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e2553","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:32 +0700","asset_file_name":"kpis53.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:16:55 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/08/11 13:02:18 +0700","asset_file_size":281933,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24182,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e2553","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:32 +0700","asset_file_name":"internalaudit.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:16:54 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/08/11 11:59:36 +0700","asset_file_size":9727216,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24181,"asset_content_type":"application/pdf","description":"proceeding 2553","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:31 +0700","asset_file_name":"proceeding_2553.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:16:59 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/08/02 10:02:52 +0700","asset_file_size":2933968,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":24040,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 5 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","asset_file_name":"5-2.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:16:07 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_bp53 {"created_at":"2010/07/20 14:47:10 +0700","asset_file_size":212941,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:14:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":23811,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2553","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:00 +0700","asset_file_name":"BP53.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:14:46 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/06/22 13:22:39 +0700","asset_file_size":9566047,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:12:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":23453,"asset_content_type":"application/zip","description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c ppt \u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21.\u0e2d. \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2553","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:58 +0700","asset_file_name":"wu-psu-22-06-53.zip","updated_at":"2011/05/31 19:12:22 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_terd {"created_at":"2010/06/02 15:55:42 +0700","asset_file_size":135207,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":23178,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33 PMQA \u0e43\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","asset_file_name":"terd.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/04/30 11:17:46 +0700","asset_file_size":3015982,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":22557,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 5 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:26 +0700","asset_file_name":"5-1.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:05:54 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_grayment {"created_at":"2010/02/18 17:52:41 +0700","asset_file_size":21063,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:48:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":21063,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"grayment","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:18 +0700","asset_file_name":"grayment.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:48 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_gray {"created_at":"2010/02/18 17:42:35 +0700","asset_file_size":80181,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:48:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":21062,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gray","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:18 +0700","asset_file_name":"gray.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:47 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_graybg {"created_at":"2010/02/18 16:11:51 +0700","asset_file_size":85827,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:48:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":21059,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"graybg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:17 +0700","asset_file_name":"graybg.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:37 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_grayside {"created_at":"2010/02/18 16:07:11 +0700","asset_file_size":67501,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:48:36 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":21058,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"grayside","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:17 +0700","asset_file_name":"grayside.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:36 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_dot {"created_at":"2010/02/18 15:53:35 +0700","asset_file_size":22202,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:48:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":21051,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"dot","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:13 +0700","asset_file_name":"dot.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:48:33 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/01/24 22:43:06 +0700","asset_file_size":14801403,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:38:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":20322,"asset_content_type":"application/zip","description":"satul","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:43 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e23\u0e14\u0e30.zip","updated_at":"2011/06/01 16:38:56 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/01/21 11:30:49 +0700","asset_file_size":17294589,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:38:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":20210,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 4","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","asset_file_name":"4-4.pdf","updated_at":"2011/05/31 18:38:54 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/01/17 00:41:52 +0700","asset_file_size":26786536,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:38:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":20155,"asset_content_type":"application/zip","description":"uy","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:39 +0700","asset_file_name":"New_Folder_(2).zip","updated_at":"2011/06/01 16:38:47 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/01/05 13:07:16 +0700","asset_file_size":1170432,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19878,"asset_content_type":"application/msword","description":"OP PSU","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:44 +0700","asset_file_name":"op-psu.doc","updated_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/01/05 13:06:53 +0700","asset_file_size":9109887,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19877,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:44 +0700","asset_file_name":"champ.pdf","updated_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2009/11/30 10:23:56 +0700","asset_file_size":11112137,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:25:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19037,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:42 +0700","asset_file_name":"qmr4-2552.pdf","updated_at":"2011/05/31 18:25:21 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_portal3 {"created_at":"2009/11/25 14:19:46 +0700","asset_file_size":196808,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18946,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"portal pmqa","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","asset_file_name":"portal3.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: