นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

Main > preeyaporn.s

No folder found
 • Tiny_263555_10150250914813396_721413395_7293479_851063_n-horz {"asset_file_name":"263555_10150250914813396_721413395_7293479_851063_n-horz.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/07/11 13:50:14 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32-\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e21","updated_at":"2011/07/11 15:55:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/07/11 13:50:08 +0700","comment_counter":2,"asset_file_size":201534,"id":28709,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/07/11 15:55:22 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 13:50:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_advance-horz {"asset_file_name":"advance-horz.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:39:21 +0700","media_folder_id":55,"description":"advance","updated_at":"2011/05/31 19:39:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/04/27 10:29:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78598,"id":28077,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"5-4.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:33 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 5-4","updated_at":"2011/05/31 19:33:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/01/24 16:48:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8170925,"id":26953,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"ws-risk.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:32:33 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23 ws \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","updated_at":"2011/05/31 19:32:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/01/13 16:24:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5526626,"id":26866,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"5-3.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:27:29 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 5 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3","updated_at":"2011/05/31 19:27:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/11/24 16:16:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19535516,"id":25999,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Closing-\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:44:20 +0700","media_folder_id":55,"description":"closing meeting2552","updated_at":"2011/06/01 16:44:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/09/08 11:14:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":223842,"id":24631,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Closing.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:19:40 +0700","media_folder_id":55,"description":"closing meeting2552","updated_at":"2011/05/31 19:19:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/09/08 11:14:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":386885,"id":24630,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_taweesakpicfrteacherresize {"asset_file_name":"taweesakpicFrteacherresize.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e01.52","updated_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/25 09:36:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30369,"id":24351,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sm_kamolpan {"asset_file_name":"sm_kamolpan.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e01.52","updated_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/25 09:36:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35925,"id":24350,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sittichai_01 {"asset_file_name":"sittichai_01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e01.52","updated_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/25 09:35:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38066,"id":24348,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_imjit {"asset_file_name":"imjit.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e01.52","updated_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/25 09:34:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36896,"id":24347,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_155144_552000004565501 {"asset_file_name":"155144_552000004565501.JPEG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:17:51 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e01.52","updated_at":"2011/05/31 19:17:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/25 09:34:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35764,"id":24346,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny__mg_7836 {"asset_file_name":"_MG_7836.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:57 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e01.52","updated_at":"2011/06/01 16:43:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/25 09:34:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45840,"id":24345,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_p-3 {"asset_file_name":"p-3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e01.52","updated_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/25 09:34:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":44003,"id":24344,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"sar52.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:18:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"SAR \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 2552 ","updated_at":"2011/05/31 19:18:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/08/20 14:55:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":44152921,"id":24293,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"LEAN.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e2553","updated_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/08/11 13:03:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11539195,"id":24184,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"kpis53.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:16:55 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e38\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e2553","updated_at":"2011/05/31 19:16:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/08/11 13:02:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":659950,"id":24183,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"internalaudit.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:16:54 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e2553","updated_at":"2011/05/31 19:16:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/08/11 13:02:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":281933,"id":24182,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"proceeding_2553.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:16:59 +0700","media_folder_id":55,"description":"proceeding 2553","updated_at":"2011/05/31 19:16:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/08/11 11:59:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9727216,"id":24181,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"5-2.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:16:07 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 5 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2","updated_at":"2011/05/31 19:16:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/08/02 10:02:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2933968,"id":24040,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bp53 {"asset_file_name":"BP53.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:14:46 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2553","updated_at":"2011/05/31 19:14:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/07/20 14:47:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":212941,"id":23811,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"wu-psu-22-06-53.zip","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:12:22 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c ppt \u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21.\u0e2d. \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2553","updated_at":"2011/05/31 19:12:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","created_at":"2010/06/22 13:22:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9566047,"id":23453,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_terd {"asset_file_name":"terd.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33 PMQA \u0e43\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","updated_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/06/02 15:55:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":135207,"id":23178,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"5-1.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:05:54 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 5 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","updated_at":"2011/05/31 19:05:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/04/30 11:17:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3015982,"id":22557,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_grayment {"asset_file_name":"grayment.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:48:48 +0700","media_folder_id":55,"description":"grayment","updated_at":"2011/05/31 18:48:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/18 17:52:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21063,"id":21063,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: