นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

Main > preeyaporn.s

No folder found
  • Small_sko {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sko.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0026quot;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0026quot;","created_at":"2009/08/10 14:12:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:47:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:47:34 +0700","id":16367,"asset_file_size":147725}
  • Small_nu {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nu.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e19.\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 4 \u0e2a\u0e04 52","created_at":"2009/08/10 14:11:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:47:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:47:33 +0700","id":16366,"asset_file_size":142965}
  • Small_1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"1.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"hi5","created_at":"2009/08/07 21:16:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:47:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:47:15 +0700","id":16326,"asset_file_size":191}
  • Small_img_906111 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_906111.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"hi5","created_at":"2009/08/07 20:18:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:47:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:47:14 +0700","id":16325,"asset_file_size":275620}
  • Small_qaoaudit {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"qaoaudit.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551","created_at":"2009/07/15 16:00:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:42:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:42:24 +0700","id":15955,"asset_file_size":129440}
  • Small_upaudit29 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"upaudit29.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551","created_at":"2009/07/01 15:04:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:39:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:39:46 +0700","id":15744,"asset_file_size":174348}
  • Small_upaudit30 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"upaudit30.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551","created_at":"2009/07/01 15:04:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:39:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:39:45 +0700","id":15743,"asset_file_size":196250}
  • Small_risk23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"risk23.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 23 \u0e21\u0e34.\u0e22.52","created_at":"2009/06/23 10:58:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:38:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:38:10 +0700","id":15633,"asset_file_size":150966}
  • Small_man {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"man.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2f 11 \u0e21\u0e34.\u0e22. 52\u003C/p\u003E","created_at":"2009/06/23 10:58:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:38:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:38:09 +0700","id":15632,"asset_file_size":141994}
Thumbnail Size: