นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_s4 {"asset_file_name":"s4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"4","updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/20 14:11:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112634,"id":610,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_s3 {"asset_file_name":"s3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"3","updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/20 14:11:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":102572,"id":609,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_s2 {"asset_file_name":"s2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"2","updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/20 14:10:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":106786,"id":608,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_s1 {"asset_file_name":"s1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/20 14:10:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":106799,"id":607,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_119 {"asset_file_name":"119.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","media_folder_id":55,"description":"119","updated_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/14 23:06:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32971,"id":490,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_118 {"asset_file_name":"118.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","media_folder_id":55,"description":"118","updated_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/14 22:21:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36647,"id":489,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_117 {"asset_file_name":"117.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","media_folder_id":55,"description":"117","updated_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 23:53:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40191,"id":468,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_116 {"asset_file_name":"116.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:46 +0700","media_folder_id":55,"description":"116","updated_at":"2011/05/31 14:32:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 23:52:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38569,"id":467,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_115 {"asset_file_name":"115.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","media_folder_id":55,"description":"115","updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 23:52:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38788,"id":466,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_114 {"asset_file_name":"114.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","media_folder_id":55,"description":"114","updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 23:51:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43156,"id":465,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_113 {"asset_file_name":"113.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","media_folder_id":55,"description":"113","updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 23:39:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45280,"id":462,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_112 {"asset_file_name":"112.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","media_folder_id":55,"description":"112","updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 23:24:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33640,"id":461,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_111 {"asset_file_name":"111.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","media_folder_id":55,"description":"111","updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 23:13:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35626,"id":460,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_123 {"asset_file_name":"123.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E123\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 22:40:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33977,"id":459,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_my {"asset_file_name":"my.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:15 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1a\u0e25\u0e2d\u0e01","updated_at":"2011/05/31 14:32:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 17:52:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":218577,"id":441,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_phu {"asset_file_name":"phu.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:09 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e40\u0e17\u0e1e","updated_at":"2011/05/31 14:32:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 15:44:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167858,"id":432,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_phu6 {"asset_file_name":"phu6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 14:23:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":342316,"id":430,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_phu5 {"asset_file_name":"phu5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 14:23:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93515,"id":429,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_phu4 {"asset_file_name":"phu4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 14:22:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":132265,"id":428,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_phu3 {"asset_file_name":"phu3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e40\u0e17\u0e1e","updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 13:41:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":215691,"id":427,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_phu1 {"asset_file_name":"phu1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e07","updated_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/13 13:14:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":198087,"id":425,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bodyuy {"asset_file_name":"bodyuy.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","media_folder_id":55,"description":"body","updated_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/06 15:48:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112339,"id":237,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bodybottom {"asset_file_name":"bodybottom.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","media_folder_id":55,"description":"body","updated_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/05 21:28:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81164,"id":233,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_body {"asset_file_name":"body.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","media_folder_id":55,"description":"body","updated_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/05 21:24:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81365,"id":232,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sideuy {"asset_file_name":"sideuy.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:29:29 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Eside\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:29:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/05 21:16:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67173,"id":231,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: