นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_che {"modified_at":"2011/05/31 17:38:08 +0700","id":15631,"asset_file_size":119585,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/06/23 10:57:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 CHE 18 \u0e21\u0e34.\u0e22.52","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:38:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:21 +0700","asset_file_name":"che.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_candle {"modified_at":"2011/05/31 17:38:08 +0700","id":15630,"asset_file_size":161257,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/06/23 10:57:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32 19 \u0e21\u0e34.\u0e22.52","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:38:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:21 +0700","asset_file_name":"candle.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_promote {"modified_at":"2011/05/31 17:36:49 +0700","id":15540,"asset_file_size":186408,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/06/17 13:19:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 2551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:36:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:13 +0700","asset_file_name":"promote.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:33:00 +0700","id":15454,"asset_file_size":76135042,"asset_content_type":"application/zip","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/06/08 08:54:31 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 online \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/06/01 16:33:00 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:56 +0700","asset_file_name":"SetupKpis\u0026report-Fac.zip","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_r1 {"modified_at":"2011/05/31 17:31:34 +0700","id":15055,"asset_file_size":118343,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/25 16:46:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 \u0e13 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 15 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:31:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:29 +0700","asset_file_name":"r1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sk {"modified_at":"2011/05/31 17:31:33 +0700","id":15054,"asset_file_size":129097,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/25 16:45:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e20\u0e31\u0e0e\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 25 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:31:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:29 +0700","asset_file_name":"sk.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 17:30:00 +0700","id":14913,"asset_file_size":39911986,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/21 10:04:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21-\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:30:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:20 +0700","asset_file_name":"4-1.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sport3 {"modified_at":"2011/05/31 17:28:16 +0700","id":14810,"asset_file_size":161181,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/15 17:23:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c 26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:28:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_file_name":"sport3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sport2 {"modified_at":"2011/05/31 17:28:16 +0700","id":14809,"asset_file_size":166758,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/15 17:22:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c 26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:28:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_file_name":"sport2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: