นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sport1 {"modified_at":"2011/05/31 17:28:15 +0700","id":14808,"asset_file_size":165714,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/15 17:21:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c 26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:28:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_file_name":"sport1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_aerobic2 {"modified_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","id":14694,"asset_file_size":88152,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/12 11:49:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 28 ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","asset_file_name":"aerobic2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_aerobic1 {"modified_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","id":14693,"asset_file_size":180740,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/12 11:38:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 28 ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","asset_file_name":"aerobic1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 17:20:07 +0700","id":14090,"asset_file_size":68424376,"asset_content_type":"application/zip","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/23 09:44:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:20:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:11 +0700","asset_file_name":"Fac_new.zip","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_data {"modified_at":"2011/05/31 17:18:35 +0700","id":13943,"asset_file_size":151137,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/09 16:27:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e41\u0e08\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Online 8-9 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:18:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:58 +0700","asset_file_name":"data.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_songkran {"modified_at":"2011/05/31 17:18:34 +0700","id":13942,"asset_file_size":159578,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/09 16:26:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 9 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:18:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:58 +0700","asset_file_name":"songkran.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 17:17:26 +0700","id":13867,"asset_file_size":4282195,"asset_content_type":"application/zip","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/08 08:37:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 online","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:17:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:50 +0700","asset_file_name":"online.zip","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_testonline {"modified_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","id":13640,"asset_file_size":144092,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/03/26 16:07:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cfont color=\"#ff9900\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e33\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 Online\u003C/font\u003E\u003Cfont color=\"#339966\"\u003E 26 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552\u003C/font\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:30 +0700","asset_file_name":"testonline.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_mail {"modified_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","id":13639,"asset_file_size":124535,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/03/26 12:36:48 +0700","comment_counter":0,"description":"error mail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:30 +0700","asset_file_name":"mail.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: