นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

Main > preeyaporn.s

No folder found
  • Small_i {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"i.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font i","created_at":"2009/02/06 17:00:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:00:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:14 +0700","id":12605,"asset_file_size":3005}
  • Small_g_(9) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(9).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:56:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:04 +0700","id":12604,"asset_file_size":57427}
  • Small_g {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:49:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","id":12603,"asset_file_size":125833}
  • Small_g_(10) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(10).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:48:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","id":12602,"asset_file_size":77393}
  • Small_g_(8) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(8).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Efont glitter\u003C/p\u003E","created_at":"2009/02/06 16:48:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","id":12601,"asset_file_size":212598}
  • Small_g_(7) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(7).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:48:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","id":12600,"asset_file_size":237923}
  • Small_g_(6) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(6).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:47:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","id":12599,"asset_file_size":214786}
  • Small_g_(5) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(5).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:47:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","id":12598,"asset_file_size":213812}
  • Small_g_(4) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(4).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:47:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","id":12597,"asset_file_size":207172}
Thumbnail Size: