นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

Main > preeyaporn.s

No folder found
  • Small_i {"member_only_commentable":false,"description":"font i","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","asset_file_name":"i.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":12605,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3005,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/02/06 17:00:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:00:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_g_(9) {"member_only_commentable":false,"description":"font glitter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_file_name":"g_(9).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12604,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57427,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/02/06 16:56:50 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:55:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_g {"member_only_commentable":false,"description":"font glitter","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","asset_file_name":"g.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12603,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125833,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/02/06 16:49:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_g_(10) {"member_only_commentable":false,"description":"font glitter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_file_name":"g_(10).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12602,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77393,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/02/06 16:48:52 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_g_(8) {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Efont glitter\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_file_name":"g_(8).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12601,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":212598,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/02/06 16:48:34 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_g_(7) {"member_only_commentable":false,"description":"font glitter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_file_name":"g_(7).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12600,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":237923,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/02/06 16:48:14 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_g_(6) {"member_only_commentable":false,"description":"font glitter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_file_name":"g_(6).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12599,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214786,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/02/06 16:47:55 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_g_(5) {"member_only_commentable":false,"description":"font glitter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_file_name":"g_(5).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12598,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":213812,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/02/06 16:47:36 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_g_(4) {"member_only_commentable":false,"description":"font glitter","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_file_name":"g_(4).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12597,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":207172,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/02/06 16:47:15 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: