นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_g_(3) {"created_at":"2009/02/06 16:46:56 +0700","asset_file_size":53503,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":12596,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"font glitter","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_file_name":"g_(3).jpg","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
  • Small_g_(2) {"created_at":"2009/02/06 16:46:37 +0700","asset_file_size":87411,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":12595,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"font glitter","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_file_name":"g_(2).jpg","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
  • Small_g_(1) {"created_at":"2009/02/06 16:46:08 +0700","asset_file_size":117567,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":12594,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003Efont glitter\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_file_name":"g_(1).jpg","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
  • Small_u {"created_at":"2009/02/06 16:42:57 +0700","asset_file_size":4605,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":12593,"asset_content_type":"image/gif","description":"font u","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","asset_file_name":"u.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
  • Small_c {"created_at":"2009/02/06 15:51:28 +0700","asset_file_size":3600,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:00:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":12589,"asset_content_type":"image/gif","description":"font c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","asset_file_name":"c.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:10 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
  • Small_l {"created_at":"2009/02/06 15:49:22 +0700","asset_file_size":3340,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:00:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":12588,"asset_content_type":"image/gif","description":"font l","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","asset_file_name":"l.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:09 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
  • Small_d {"created_at":"2009/02/06 15:49:01 +0700","asset_file_size":4534,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:00:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":12587,"asset_content_type":"image/gif","description":"font d","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","asset_file_name":"d.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:08 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
  • Small_w {"created_at":"2009/02/06 15:46:00 +0700","asset_file_size":6476,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:00:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":12585,"asset_content_type":"image/gif","description":"font w","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","asset_file_name":"w.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:06 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
  • Small_f {"created_at":"2009/02/06 15:43:34 +0700","asset_file_size":3204,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:00:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":12580,"asset_content_type":"image/gif","description":"font f","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_file_name":"f.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:03 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: