นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_g_(3) {"asset_file_name":"g_(3).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:46:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53503,"id":12596,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_g_(2) {"asset_file_name":"g_(2).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:46:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87411,"id":12595,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_g_(1) {"asset_file_name":"g_(1).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Efont glitter\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:46:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":117567,"id":12594,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_u {"asset_file_name":"u.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","media_folder_id":55,"description":"font u","updated_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 16:42:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4605,"id":12593,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_c {"asset_file_name":"c.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:10 +0700","media_folder_id":55,"description":"font c","updated_at":"2011/05/31 17:00:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:51:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3600,"id":12589,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_l {"asset_file_name":"l.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:09 +0700","media_folder_id":55,"description":"font l","updated_at":"2011/05/31 17:00:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:49:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3340,"id":12588,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_d {"asset_file_name":"d.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"font d","updated_at":"2011/05/31 17:00:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:49:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4534,"id":12587,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_w {"asset_file_name":"w.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:06 +0700","media_folder_id":55,"description":"font w","updated_at":"2011/05/31 17:00:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:46:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6476,"id":12585,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_f {"asset_file_name":"f.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"font f","updated_at":"2011/05/31 17:00:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:43:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3204,"id":12580,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: