นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_t {"asset_file_name":"t.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"font t","updated_at":"2011/05/31 17:00:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:39:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3924,"id":12577,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_s {"asset_file_name":"s.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"font s","updated_at":"2011/05/31 17:00:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:36:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3476,"id":12575,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_m {"asset_file_name":"m.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:00 +0700","media_folder_id":55,"description":"font m","updated_at":"2011/05/31 17:00:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:34:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5971,"id":12574,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_q {"asset_file_name":"q.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:58 +0700","media_folder_id":55,"description":"font q","updated_at":"2011/05/31 16:59:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:26:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5477,"id":12572,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_e {"asset_file_name":"e.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","media_folder_id":55,"description":"font e","updated_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:22:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3877,"id":12571,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_r {"asset_file_name":"r.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","media_folder_id":55,"description":"font r","updated_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:20:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4284,"id":12570,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_y {"asset_file_name":"y.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","media_folder_id":55,"description":"font y","updated_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:08:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4127,"id":12567,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_p {"asset_file_name":"p.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","media_folder_id":55,"description":"font p","updated_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:07:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4410,"id":12565,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_o {"asset_file_name":"o.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"font o","updated_at":"2011/05/31 16:59:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:07:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4658,"id":12564,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: