นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_t {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:00:02 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":3924,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":12577,"created_at":"2009/02/06 15:39:27 +0700","asset_file_name":"t.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","description":"font t","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_s {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:00:01 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":3476,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":12575,"created_at":"2009/02/06 15:36:57 +0700","asset_file_name":"s.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","description":"font s","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_m {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:00:00 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":5971,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":12574,"created_at":"2009/02/06 15:34:36 +0700","asset_file_name":"m.gif","updated_at":"2011/05/31 17:00:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","description":"font m","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_q {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:58 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":5477,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":12572,"created_at":"2009/02/06 15:26:05 +0700","asset_file_name":"q.gif","updated_at":"2011/05/31 16:59:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","description":"font q","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_e {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":3877,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":12571,"created_at":"2009/02/06 15:22:20 +0700","asset_file_name":"e.gif","updated_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","description":"font e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_r {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":4284,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":12570,"created_at":"2009/02/06 15:20:04 +0700","asset_file_name":"r.gif","updated_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","description":"font r","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_y {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":4127,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":12567,"created_at":"2009/02/06 15:08:52 +0700","asset_file_name":"y.gif","updated_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","description":"font y","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_p {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":4410,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":12565,"created_at":"2009/02/06 15:07:43 +0700","asset_file_name":"p.gif","updated_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","description":"font p","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_o {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:53 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":4658,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":12564,"created_at":"2009/02/06 15:07:06 +0700","asset_file_name":"o.gif","updated_at":"2011/05/31 16:59:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","description":"font o","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: