นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_n {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:52 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":6001,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":12563,"created_at":"2009/02/06 15:06:40 +0700","asset_file_name":"n.gif","updated_at":"2011/05/31 16:59:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","description":"font n","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_a {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:51 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":5090,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":12561,"created_at":"2009/02/06 15:05:53 +0700","asset_file_name":"a.gif","updated_at":"2011/05/31 16:59:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","description":"font a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_bannerg {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:50 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":153407,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":12560,"created_at":"2009/02/06 13:21:45 +0700","asset_file_name":"bannerG.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:59:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","description":"banner green","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_bodygr {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:31 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":106444,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":12527,"created_at":"2009/02/05 16:45:31 +0700","asset_file_name":"bodyGr.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:59:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","description":"body green","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_side-gr {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":72265,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":12525,"created_at":"2009/02/05 16:31:13 +0700","asset_file_name":"side-Gr.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","description":"side green","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_bggr {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":86441,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":12521,"created_at":"2009/02/05 16:17:52 +0700","asset_file_name":"bgGr.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","description":"bg green","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_arobic3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:08 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":158753,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":12483,"created_at":"2009/02/04 12:02:58 +0700","asset_file_name":"arobic3.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:59:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 2\u0026nbsp;\u0e01\u0e1e 52","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_arobic2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:07 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":145009,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":12482,"created_at":"2009/02/04 12:02:00 +0700","asset_file_name":"arobic2.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:59:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 2\u0026nbsp;\u0e01\u0e1e 52","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_arobic1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:59:07 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":136701,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":12481,"created_at":"2009/02/04 12:01:44 +0700","asset_file_name":"arobic1.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:59:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 2\u0026nbsp;\u0e01\u0e1e 52","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: