นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:57:13 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":14914041,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":12294,"created_at":"2009/01/23 10:57:42 +0700","asset_file_name":"3-4.pdf","updated_at":"2011/05/31 16:57:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:21 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 4","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:52:36 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":107929,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","id":11963,"created_at":"2008/12/26 10:02:52 +0700","asset_file_name":"santa.swf","updated_at":"2011/05/31 16:52:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:53 +0700","description":"\u003Cp\u003Ehappy new year 2008\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_hae {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:41:49 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":139094,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":11334,"created_at":"2008/11/24 16:40:31 +0700","asset_file_name":"hae.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:41:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:10 +0700","description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e2b","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_yala {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:41:05 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":151340,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":11293,"created_at":"2008/11/21 16:45:27 +0700","asset_file_name":"yala.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:41:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:08 +0700","description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 21 \u0e1e\u0e22 51\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_sad {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:39:56 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":160707,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":11186,"created_at":"2008/11/17 16:27:01 +0700","asset_file_name":"sad.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:39:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:58 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e14\u0e35\u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32 \u0026quot;\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e42\u0e2a\u0e17\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e20\u0e04\u0e34\u0e19\u0e35 \u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0026quot; \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e2b\u0e07\u0e28\u0e4c\u0e25\u0e14\u0e32\u0e23\u0e21\u0e20\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 14 \u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19 2551 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 09.00-10.00 \u0e19.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_inqao {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:35:53 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":126785,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":10884,"created_at":"2008/11/07 10:42:09 +0700","asset_file_name":"inqao.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:35:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:36 +0700","description":"\u003Ca rel=\"bookmark\" href=\"http://psuqao.multiply.com/photos/album/35/35\" onclick=\"return show_album()\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 2550 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/a\u003E\u0026nbsp;7 \u0e1e.\u0e22. 51","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:33:25 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":39792208,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":10694,"created_at":"2008/11/03 15:32:09 +0700","asset_file_name":"3-3.pdf","updated_at":"2011/05/31 16:33:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:21 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_close {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:25:35 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":147122,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":10174,"created_at":"2008/10/14 17:05:52 +0700","asset_file_name":"close.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:25:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:43 +0700","description":"closing meeting 14 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2551","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_open {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:25:30 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":164143,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":10160,"created_at":"2008/10/13 14:36:38 +0700","asset_file_name":"open.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:25:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:43 +0700","description":"opening meeting 13 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2551","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: