นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_5s3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:16:40 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":174975,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":9677,"created_at":"2008/09/27 20:21:05 +0700","asset_file_name":"5s3.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:16:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:55 +0700","description":"5\u0e2a \u0e2a\u0e19\u0e2d. 26\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_5s2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:16:39 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":137187,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":9676,"created_at":"2008/09/27 20:05:07 +0700","asset_file_name":"5s2.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:16:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:55 +0700","description":"5\u0e2a \u0e2a\u0e19\u0e2d. 26 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_5s1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:16:39 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":163323,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":9675,"created_at":"2008/09/27 20:04:44 +0700","asset_file_name":"5s1.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:16:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:55 +0700","description":"5\u0e2a \u0e2a\u0e19\u0e2d. 26 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_health {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:13:37 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":151922,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":9422,"created_at":"2008/09/17 09:38:29 +0700","asset_file_name":"health.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:13:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:36 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e27\u0e21\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25 \u0e04\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E7 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_in {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:13:30 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":149452,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":9411,"created_at":"2008/09/16 15:21:43 +0700","asset_file_name":"in.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:13:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:36 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 18 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2551 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21 \u0e1a\u0e35\u0e1e\u0e35 \u0e41\u0e01\u0e23\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e17\u0e32\u0e27\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:13:25 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":2253514,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":9398,"created_at":"2008/09/15 15:53:47 +0700","asset_file_name":"1-1.pdf","updated_at":"2011/05/31 16:13:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:35 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;1 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:13:13 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":22030229,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":9396,"created_at":"2008/09/15 15:34:33 +0700","asset_file_name":"2-3.pdf","updated_at":"2011/05/31 16:13:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:34 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:12:56 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":60914352,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":9395,"created_at":"2008/09/15 15:26:15 +0700","asset_file_name":"3-2.pdf","updated_at":"2011/05/31 16:12:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:32 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:12:14 +0700","media_folder_id":55,"deleted_at":null,"asset_file_size":581958,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":9394,"created_at":"2008/09/15 15:18:09 +0700","asset_file_name":"2-2.pdf","updated_at":"2011/05/31 16:12:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: