นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_portal2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"portal2.jpg","created_at":"2009/11/25 14:19:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:24:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"portal pmqa","asset_file_size":198490,"modified_at":"2011/05/31 18:24:07 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18945,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_portal1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"portal1.jpg","created_at":"2009/11/25 14:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:24:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"portal PMQA","asset_file_size":112912,"modified_at":"2011/05/31 18:24:06 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18944,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19_TQA.ppt","created_at":"2009/11/23 12:14:57 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 TQA","asset_file_size":78848,"modified_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18893,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"OG.pdf","created_at":"2009/11/23 11:55:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:23:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e33\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35 (Organizational Governance : OG)","asset_file_size":3014484,"modified_at":"2011/05/31 18:23:25 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18892,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21_1-8_PMQA52.doc","created_at":"2009/11/23 11:34:46 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23 1-8 PMQA 52","asset_file_size":502784,"modified_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18889,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07_Assessment_Processes_List.doc","created_at":"2009/11/23 11:34:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 Assessment Processes List","asset_file_size":58880,"modified_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18888,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"TQA_Self-Assessment_\u0e1b\u0e35_2552.doc","created_at":"2009/11/23 11:34:01 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0026nbsp; (TQA Self Assessment) \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2552","asset_file_size":485888,"modified_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18887,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pmqa16-17 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmqa16-17.jpg","created_at":"2009/11/17 15:11:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:21:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PMQA16-17 \u0e18\u0e0452","asset_file_size":159332,"modified_at":"2011/05/31 18:21:47 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18757,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"4-3.pdf","created_at":"2009/11/13 14:47:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:20:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 4-3","asset_file_size":4484473,"modified_at":"2011/05/31 18:20:52 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18679,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mutita {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mutita.jpg","created_at":"2009/11/06 13:24:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15 6 \u0e1e\u0e22 52","asset_file_size":154011,"modified_at":"2011/05/31 18:17:49 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18482,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_loy-3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loy-3.jpg","created_at":"2009/11/04 17:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e0752","asset_file_size":174009,"modified_at":"2011/05/31 18:17:04 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18421,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_loy-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loy-2.jpg","created_at":"2009/11/04 17:18:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e0752","asset_file_size":157184,"modified_at":"2011/05/31 18:17:03 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18420,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_loy-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loy-1.jpg","created_at":"2009/11/04 17:18:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","asset_file_size":140714,"modified_at":"2011/05/31 18:17:02 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18419,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_psu2565 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu2565.jpg","created_at":"2009/10/21 14:24:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:11:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.2565 \u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48 (\u0e40\u0e23\u0e32) \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07","asset_file_size":144235,"modified_at":"2011/05/31 18:11:18 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18062,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pooya2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pooya2.jpg","created_at":"2009/10/15 15:32:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2552","asset_file_size":196105,"modified_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17904,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pooya1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pooya1.jpg","created_at":"2009/10/15 15:32:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2552","asset_file_size":186556,"modified_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17903,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_open51 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open51.jpg","created_at":"2009/10/07 14:14:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:06:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"opening meeting 2551","asset_file_size":160889,"modified_at":"2011/05/31 18:06:49 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17711,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_close51 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"close51.jpg","created_at":"2009/10/07 14:13:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"closing meeting 2551","asset_file_size":159700,"modified_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17710,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Closing_Meeting-print.pdf","created_at":"2009/10/07 13:42:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"closing meeting 2551","asset_file_size":256956,"modified_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17709,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Closing_Meeting_\u0e15\u0e49\u0e19\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a.pdf","created_at":"2009/10/07 13:42:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:36:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"closing meeting 2551","asset_file_size":540832,"modified_at":"2011/06/01 16:36:00 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17708,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"tawat.ppt","created_at":"2009/10/04 15:06:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","asset_file_size":11331072,"modified_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17660,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"sompong.ppt","created_at":"2009/10/04 15:06:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","asset_file_size":1884672,"modified_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17659,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"seang.ppt","created_at":"2009/10/04 15:06:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","asset_file_size":27182080,"modified_at":"2011/05/31 18:05:36 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17658,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"piti.ppt","created_at":"2009/10/04 15:06:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","asset_file_size":28005376,"modified_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17657,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"methi.ppt","created_at":"2009/10/04 15:06:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","asset_file_size":720384,"modified_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17656,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"boonsom.ppt","created_at":"2009/10/04 15:05:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","asset_file_size":27411968,"modified_at":"2011/05/31 18:05:34 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17655,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_page {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page.jpg","created_at":"2009/10/04 12:22:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","asset_file_size":195063,"modified_at":"2011/05/31 18:05:33 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17654,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_new2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"new2.jpg","created_at":"2009/10/03 12:38:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":165035,"modified_at":"2011/05/31 18:05:29 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17652,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_new1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"new1.jpg","created_at":"2009/10/03 12:38:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":133638,"modified_at":"2011/05/31 18:05:28 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17651,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_55 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"55.jpg","created_at":"2009/10/03 12:37:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","asset_file_size":136712,"modified_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17650,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_44 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"44.jpg","created_at":"2009/10/03 12:37:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","asset_file_size":128638,"modified_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17649,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_33 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"33.jpg","created_at":"2009/10/03 12:36:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","asset_file_size":161412,"modified_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17648,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_22 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22.jpg","created_at":"2009/10/03 12:36:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","asset_file_size":137836,"modified_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17647,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11.jpg","created_at":"2009/10/03 12:36:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","asset_file_size":150916,"modified_at":"2011/05/31 18:05:25 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17646,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_audit4-6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"audit4-6.jpg","created_at":"2009/09/22 13:33:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e1b\u0e35 2551","asset_file_size":175845,"modified_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17371,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pqa-52 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pqa-52.jpg","created_at":"2009/09/22 13:28:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","asset_file_size":171708,"modified_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17370,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: