นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_portal2 {"modified_at":"2011/05/31 18:24:07 +0700","id":18945,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"portal2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:24:07 +0700","media_folder_id":55,"description":"portal pmqa","created_at":"2009/11/25 14:19:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":198490}
 • Ico64_portal1 {"modified_at":"2011/05/31 18:24:06 +0700","id":18944,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"portal1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:24:06 +0700","media_folder_id":55,"description":"portal PMQA","created_at":"2009/11/25 14:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112912}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","id":18893,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19_TQA.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 TQA","created_at":"2009/11/23 12:14:57 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78848}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:23:25 +0700","id":18892,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"OG.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:23:25 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e33\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35 (Organizational Governance : OG)","created_at":"2009/11/23 11:55:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3014484}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","id":18889,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21_1-8_PMQA52.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23 1-8 PMQA 52","created_at":"2009/11/23 11:34:46 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":502784}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","id":18888,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07_Assessment_Processes_List.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 Assessment Processes List","created_at":"2009/11/23 11:34:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58880}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","id":18887,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TQA_Self-Assessment_\u0e1b\u0e35_2552.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0026nbsp; (TQA Self Assessment) \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2552","created_at":"2009/11/23 11:34:01 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":485888}
 • Ico64_pmqa16-17 {"modified_at":"2011/05/31 18:21:47 +0700","id":18757,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pmqa16-17.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:21:47 +0700","media_folder_id":55,"description":"PMQA16-17 \u0e18\u0e0452","created_at":"2009/11/17 15:11:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":159332}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:20:52 +0700","id":18679,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4-3.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:20:52 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 4-3","created_at":"2009/11/13 14:47:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4484473}
 • Ico64_mutita {"modified_at":"2011/05/31 18:17:49 +0700","id":18482,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mutita.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:49 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15 6 \u0e1e\u0e22 52","created_at":"2009/11/06 13:24:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":154011}
 • Ico64_loy-3 {"modified_at":"2011/05/31 18:17:04 +0700","id":18421,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"loy-3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:04 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e0752","created_at":"2009/11/04 17:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":174009}
 • Ico64_loy-2 {"modified_at":"2011/05/31 18:17:03 +0700","id":18420,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"loy-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e0752","created_at":"2009/11/04 17:18:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":157184}
 • Ico64_loy-1 {"modified_at":"2011/05/31 18:17:02 +0700","id":18419,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"loy-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","created_at":"2009/11/04 17:18:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":140714}
 • Ico64_psu2565 {"modified_at":"2011/05/31 18:11:18 +0700","id":18062,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu2565.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:11:18 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e21.\u0e2d.2565 \u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48 (\u0e40\u0e23\u0e32) \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2009/10/21 14:24:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":144235}
 • Ico64_pooya2 {"modified_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","id":17904,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pooya2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2552","created_at":"2009/10/15 15:32:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":196105}
 • Ico64_pooya1 {"modified_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","id":17903,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pooya1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2552","created_at":"2009/10/15 15:32:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":186556}
 • Ico64_open51 {"modified_at":"2011/05/31 18:06:49 +0700","id":17711,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"open51.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:06:49 +0700","media_folder_id":55,"description":"opening meeting 2551","created_at":"2009/10/07 14:14:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":160889}
 • Ico64_close51 {"modified_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","id":17710,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"close51.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","media_folder_id":55,"description":"closing meeting 2551","created_at":"2009/10/07 14:13:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":159700}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","id":17709,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Closing_Meeting-print.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","media_folder_id":55,"description":"closing meeting 2551","created_at":"2009/10/07 13:42:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":256956}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:36:00 +0700","id":17708,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Closing_Meeting_\u0e15\u0e49\u0e19\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:36:00 +0700","media_folder_id":55,"description":"closing meeting 2551","created_at":"2009/10/07 13:42:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":540832}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","id":17660,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tawat.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","created_at":"2009/10/04 15:06:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11331072}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","id":17659,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sompong.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","created_at":"2009/10/04 15:06:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1884672}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:36 +0700","id":17658,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"seang.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:36 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","created_at":"2009/10/04 15:06:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27182080}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","id":17657,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"piti.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","created_at":"2009/10/04 15:06:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28005376}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","id":17656,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"methi.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","created_at":"2009/10/04 15:06:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":720384}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:34 +0700","id":17655,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"boonsom.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:34 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","created_at":"2009/10/04 15:05:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27411968}
 • Ico64_page {"modified_at":"2011/05/31 18:05:33 +0700","id":17654,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:33 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","created_at":"2009/10/04 12:22:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":195063}
 • Ico64_new2 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:29 +0700","id":17652,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"new2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:29 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2009/10/03 12:38:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":165035}
 • Ico64_new1 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:28 +0700","id":17651,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"new1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:28 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2009/10/03 12:38:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":133638}
 • Ico64_55 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","id":17650,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"55.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","created_at":"2009/10/03 12:37:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":136712}
 • Ico64_44 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","id":17649,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"44.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","created_at":"2009/10/03 12:37:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":128638}
 • Ico64_33 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","id":17648,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"33.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","created_at":"2009/10/03 12:36:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":161412}
 • Ico64_22 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","id":17647,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"22.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","created_at":"2009/10/03 12:36:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":137836}
 • Ico64_11 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:25 +0700","id":17646,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:25 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","created_at":"2009/10/03 12:36:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":150916}
 • Ico64_audit4-6 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","id":17371,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"audit4-6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e1b\u0e35 2551","created_at":"2009/09/22 13:33:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":175845}
 • Ico64_pqa-52 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","id":17370,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pqa-52.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","created_at":"2009/09/22 13:28:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":171708}
ขนาดย่อ: