นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sittichai_01 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","id":24348,"asset_file_size":38066,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/25 09:35:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e01.52","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","asset_file_name":"sittichai_01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_imjit {"modified_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","id":24347,"asset_file_size":36896,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/25 09:34:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e01.52","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","asset_file_name":"imjit.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_155144_552000004565501 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:51 +0700","id":24346,"asset_file_size":35764,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/25 09:34:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e01.52","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 19:17:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","asset_file_name":"155144_552000004565501.JPEG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small__mg_7836 {"modified_at":"2011/06/01 16:43:57 +0700","id":24345,"asset_file_size":45840,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/25 09:34:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e01.52","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/06/01 16:43:57 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:05 +0700","asset_file_name":"_MG_7836.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_p-3 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","id":24344,"asset_file_size":44003,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/25 09:34:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e01.52","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","asset_file_name":"p-3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 19:18:03 +0700","id":24293,"asset_file_size":44152921,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/20 14:55:04 +0700","comment_counter":0,"description":"SAR \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 2552 ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 19:18:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:40 +0700","asset_file_name":"sar52.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","id":24184,"asset_file_size":11539195,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/11 13:03:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:32 +0700","asset_file_name":"LEAN.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 19:16:55 +0700","id":24183,"asset_file_size":659950,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/11 13:02:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e38\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 19:16:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:32 +0700","asset_file_name":"kpis53.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 19:16:54 +0700","id":24182,"asset_file_size":281933,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/11 13:02:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 19:16:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:32 +0700","asset_file_name":"internalaudit.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: