นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_gray {"member_only_commentable":false,"description":"gray","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:18 +0700","asset_file_name":"gray.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21062,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80181,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/02/18 17:42:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_graybg {"member_only_commentable":false,"description":"graybg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:17 +0700","asset_file_name":"graybg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21059,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85827,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/02/18 16:11:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_grayside {"member_only_commentable":false,"description":"grayside","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:17 +0700","asset_file_name":"grayside.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21058,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67501,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/02/18 16:07:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dot {"member_only_commentable":false,"description":"dot","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:13 +0700","asset_file_name":"dot.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21051,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22202,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/02/18 15:53:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"satul","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:43 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e23\u0e14\u0e30.zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":20322,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14801403,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/01/24 22:43:06 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:38:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","asset_file_name":"4-4.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":20210,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17294589,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/01/21 11:30:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:38:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:38:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"uy","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:39 +0700","asset_file_name":"New_Folder_(2).zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":20155,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26786536,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/01/17 00:41:52 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:38:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"OP PSU","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:44 +0700","asset_file_name":"op-psu.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":19878,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1170432,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/01/05 13:07:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:44 +0700","asset_file_name":"champ.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":19877,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9109887,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/01/05 13:06:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:42 +0700","asset_file_name":"qmr4-2552.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":19037,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11112137,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/30 10:23:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:25:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:25:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_portal3 {"member_only_commentable":false,"description":"portal pmqa","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","asset_file_name":"portal3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18946,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196808,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/25 14:19:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_portal2 {"member_only_commentable":false,"description":"portal pmqa","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","asset_file_name":"portal2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18945,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198490,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/25 14:19:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:24:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:24:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_portal1 {"member_only_commentable":false,"description":"portal PMQA","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","asset_file_name":"portal1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18944,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112912,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/25 14:18:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:24:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:24:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 TQA","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","asset_file_name":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19_TQA.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":18893,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78848,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/23 12:14:57 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e33\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35 (Organizational Governance : OG)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:31 +0700","asset_file_name":"OG.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":18892,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3014484,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/23 11:55:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:23:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:23:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23 1-8 PMQA 52","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21_1-8_PMQA52.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":18889,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":502784,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/23 11:34:46 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 Assessment Processes List","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","asset_file_name":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07_Assessment_Processes_List.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":18888,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58880,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/23 11:34:25 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0026nbsp; (TQA Self Assessment) \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2552","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:12 +0700","asset_file_name":"TQA_Self-Assessment_\u0e1b\u0e35_2552.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":18887,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":485888,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/23 11:34:01 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pmqa16-17 {"member_only_commentable":false,"description":"PMQA16-17 \u0e18\u0e0452","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","asset_file_name":"pmqa16-17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18757,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159332,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/17 15:11:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:21:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:21:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 4-3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:06 +0700","asset_file_name":"4-3.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":18679,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4484473,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/13 14:47:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:20:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:20:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_mutita {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15 6 \u0e1e\u0e22 52","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:46 +0700","asset_file_name":"mutita.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18482,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154011,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/06 13:24:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_loy-3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e0752","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:41 +0700","asset_file_name":"loy-3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18421,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174009,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/04 17:18:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_loy-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e0752","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:41 +0700","asset_file_name":"loy-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18420,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157184,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/04 17:18:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_loy-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:41 +0700","asset_file_name":"loy-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18419,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140714,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/04 17:18:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_psu2565 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.2565 \u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48 (\u0e40\u0e23\u0e32) \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:52 +0700","asset_file_name":"psu2565.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18062,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144235,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/10/21 14:24:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:11:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:11:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: